Hereford ammeku

Ku som dier en eller flere kalver. Ku med 3fôrdager etter første kalving. I norsk ammekuproduksjon er de fem vanligste rasene ( rangert etter antall mordyr i Storfekjøttkontrollen) Charolais, Hereford , Aberdeen. Angus, Limousin og Simmental.

Dyr der far og mor er av ulik rase blir benevnt krysninger. Drektighet på ei ammeku vil variere noe fra rase til rase, men normal drektighetslengde er mnd og dager. Kva er dei kritiske faktorane og korleis får ein eit greitt økonomisk utbytte kring oppstart av ammeku -produksjon? I kryssing med NRF: 9 ingen kalvingsvansker.

Ung okse: – 2kg,. For å øke bevisstheten rundt god drift i ammekuproduksjonen, kårer Animalia, Tyr og Nortura hvert år Norges flinkeste ammekuprodusent. I år var det Idun Hammeren og Rune Smidesang i Fåvang som fikk den høythengende prisen.

Prisen har vært delt ut to ganger tidligere, men aldri før til en . Han har i dag rundt ammekyr av rasen. Kyrne kalver fra slutten av februar til begynnelsen av april. Kalvene som ikke går inn i egen produksjon, selges på høsten ved 6-måneders alder.

Men vurdêr arbeidsmengde og kapitalbehov i tillegg. Vårkalving Vinterkalving Haustkalving. Gikk da til innkjøp av ei lita besetning på kyr, kviger, okse og 7kalver. Jeg velger i starten å satse på Hereford og bare det.

Føler det er en rolig og grei rase. Pensjonsalderen nærmer seg, men ei . Medlem i storfekjøttkontrollen. Har som langsiktig mål å kunne bli godkjent som Aktiv. Fiberrikt kraftfôr til intensiv oppfôring av okser med høy andel kraftfôr.

Anbefales når det gis mer enn kg per dag. Passer spesielt til de seint slaktemodne rasene, NRF og andre mjølkeraser. Ellers rekognoser hun stort sett skjult i flokken og man legger ikke merke til henne. Vår svarte Hereford -ku er en sjeldenhet på gården.

Hennes egne kalver vil hun ha rundt seg hele tiden – et tett mor-barn forhold er svært viktig for henne. Ei ku som har god evne til å ta vare på kalven, og som har god. Ei krysningsku med noe innslag av mjølkerase produserer best! Hva slags ammeku er best?

Bedre mordyr: Simmental, Tiroler. Fôring av ammeku før og rundt kalving. Vinterfôring av ammekua har som mål at kua skal føde en levende kalv som vokser. Genetikken bak hornede og kollede gener er kompleks. I denne artikkelen fra Hereford World gis det en innføring i mekanismene som virker inn på et dyrs hornstatus.

En avvent kalv per ammeku per år bør være et klart mål for enhver ammekuprodusent. Ikke alle når det målet. Finast: Tirolerane med sine kvite øyrer er kanskje den finaste rasen av dei alle, men Odd Bjarne har berre to dyr av dei. Kjøtrase: Det er rasen Hereford (t.v.) som vert basen i kjøtproduksjonen i fjøsen til Odd Bjarne Bjørdal.

Til høgre ser vi rasen Dexter. Mesteparten av storfekjøttet i Norge. De vanligste kjøttferasene er Charolais,. Charolais og Simmental har størst tilvekstevne, mens Aberdeen.