Helfo frikort

Det finnes to frikortordninger, én for egenandelstak og én for egenandelstak 2. De gjelder for ulike helsetjenester. Europeisk helsetrygdekort eller Helfos øvrige stønadsområder (søknad om refusjon)? Helseaktør, Er du behandler, leverandør eller . Alle pasienter får frikort egenandelstak uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

Ordningene gjelder ulike tjenester. Du får frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Dersom du har rett til utvidet støna og har betalt for helsehjelp under opphold i utlandet, kan du ha rett til frikort. Dette er et annet frikort enn det du ville fått i Norge.

Når du har frikort , slipper du å . For at du skal få dekket utgifter, må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen. Finn ut hvor mye du bør betale i egenandeler for behandling hos lege, fysioterapeut og andre helsetjenester. For pasientene betyr det at de slipper å søke Helfo om frikort slik de må i dag. Betaler du mer enn kroner 1. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester.

Når utgiftene overstiger frikortgrensen, får du automatisk tilsendt frikort fra HELFO for resten av året. HELFO (Helseøkonomiforvaltningen). Frikort for egenandelstak er automatisert fra 1. Avsenderen er Helfo , som har oppsummert egenandelene dine. Bruker som ikke automatisk mottar frikort innen tre uker etter at egenandelstak er nåd må ta kontakt med HELFO. Bruker som ikke er omfattet av den automatiske ordningen må selv sette frem krav om frikort når egenandelstaket er nåd se om Frist for å sette frem krav under Generelle kommentarer nedenfor.

Hopp til hovedinnholdet på siden. Har du betalt mer, får du. Det er pasientens ansvar å ha med frikortet til lege, behandler eller sykehus. Når pasienten har med seg frikortet , slipper vedkommende å betale.

Hvis ikke frikortet er me må pasienten legge ut, men Helfo registrerer innbetalingen og sørger for at pasientene får utlegget tilbakebetalt på konto. Omkring millioner innbyggere i Norge får frikort for helsetjenester. Det er Helsedirektoratets ytre etat, HELFO , som administrerer frikortordningene.

I egenandelstak inngår godkjente egenandeler ved behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, . Videre viser statistikken at antall utstedte frikort holder seg stabil.