Helfo europeisk helsetrygdkort bestill

Du som har D-nummer kan IKKE bestille kortet. Klikk her for å komme til helsenorge. På den offentlige helseportalen helsenorge. Der finnes nå alle HELFOs publikumstjenester.

Under Min helse på helsenorge. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Skulle du bli syk under ferieoppholdet, gir det europeiske helsetrygdkortet rett til dekning av utgifter til helsetjenester etter reglene i landet hvor du oppholder deg. For å få kortet tilsendt, går du til helfo. Hvert familiemedlem må ha hvert sitt kort, og ifølge Helfo tar det cirka ti dager å få kortet . Pressemelding fra HELFO. Europeisk helsetrygdkort , . Disse kan ha rett til europeisk helsetrygdkort uavhengig av statsborgerskap og uavhengig av medlemskap i folketrygden.

Personer med flyktningsstatus eller statsløse kan . Det betyr at alle i familien, også barna, må ha hvert sitt kort.

Du kan bestille kortet til deg selv og de andre i familien samtidig på nettsidene til Helfo. Kortet gjelder i alle EØS-land og Sveits , . Når du bestiller, kan du samtidig bestille til ektefelle og barn, sier avdelingsdirektør Heidi Kvaal Djupvik ved Helfo servicetjenester. Marit Winther Abrahamsen ved Helfo servicetjenester.

Ved å vise frem helsetrygdkortet hos offentlig lege eller på offentlig sykehus, har du rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet . Da vil HELFOs servicesenter fakse deg en hasteblankett, som er en bekreftelse på at du er medlem i folketrygden, til sykehuset du befinner deg på. Denne hasteblanketten gir deg de samme rettighetene som . Har du sjekket det europeiske helsekortet ditt? Det er godt mulig det må fornyes. Helsetrygdkortet gir deg . Det sørger nemlig for at du får nødvendig helsehjelp fra offentlig helsevesen til de samme egenandelene som landets innbyggere.

HELFO forvalter årlig milliarder kroner årlig gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. I enkelte land trenger du et europeisk helsetrygdkort som gir rett til helsehjelp i det aktuelle landet, men som ikke gir rett til for eksempel hjemtransport med ambulansefly. Da trenger du en privat reiseforsikring.

Når du reiser innenfor Norden, behøver du ikke europeisk . Medlemskapet beholdes hvis studenten er heltidsstudent og mottar studiestøtte fra Lånekassen. Hvis de ikke mottar støtte fra Lånekassen kan du lese om frivillig medlemskap her.

Etter at støtten fra Lånekassen er innvilget, varsles HELFO automatisk om dette. De utsteder så det europeiske helsetrygdkortet. Helårs eller tidsavgrenset?

Det er mange valg du må ta før du velger reiseforsikring. HELFO -kort gir deg dokumentert rett til helsehjelp innenfor . Bestill gratis HELFO -kort. Tønsberg og seks regionkontorer, samt enhet for pasientformidling (i Fredrikstad) og et . Et godt stykke ut i juli har fagansvarlig Marianne Storemyr og kollegaene i Helfo allerede hjulpet mange nordmenn som har fått nødvendig helsehjelp fra det offentlige . Helfo forvalter årlig omlag milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.