Grisetang vs blæretang

Dessuten skiller den seg ut med sin læraktige konsistens. Stengelen har ikke midtribbe. Blærene forteller også hvor gammel tangen er. Det er en blære for hvert år på et skudd. Tangen vokser på dybder ned til meters dyp, og finnes langs hele kysten.

De trives ikke der det er mye bølger. Blæretang og grisetang blir ofte . Normalt finner du den mellom spiraltang og sagtang eller grisetang der den dominerer. Greinene har tydelig midtnerve.

Den har parvise luftblærer, en på hver side av midtribben. Frukt- legemene er ovale, ofte spisse og todelte (figur til høyre). Han er lett å skilje frå blæretang , med sin lyse, gulbrune til olivengrønne farge og blærer som sit enkeltvis. Dessutan er grisetangen tjukkare, utan midtribbe og meir soli ja nesten lêrliknande.

Leveområde: Veks ofte saman med blæretang og då som . Drogen blæretang (ofte kalt kelp, et navn som gjerne brukes som en fellesbetegnelse for marine brunalger, altså tang og tare) består av tørket plantemateriale av blæretang , men den er ofte blandet med grisetang ( Ascophyllum nodosum). Hele planten brukes, og den kan samles hele året. Når planten skal brukes som mat, . Den forekommer langt innover i fjordene, men mangler på utsatte steder. Algen har en læraktig konsistens og består av inntil . Butaren vokser ofte sammen med fingertaren. Formen kan minne om en fjær eller blad med midtribbe.

Fingrertare (Laminaria digitata) -Kelp -Kombu – Sea Ribbon. Fingertaren vokser fra fjæren og nedover i sjøen på mer . Høstes ved å klippe av de ytterste skuddene. Høyt innhold av vitamin A og vitamin C. Kan brukes til å smaksette vannet når . Algene venter på at vi skal spise dem.

Spiselig stortare og butare finnes i mengder, men sjøbunnen er kraftig underutnyttet i forhold til høsting av mat her hos oss. I mange land i Asia derimot er vekster fra sjøen en vanlig del av maten. I Japan, Korea og Kina høster man store mengder alger fra sjøen, og alger som kombu, . Fosfor og nitrogen i skuddspisser av blæretang , grisetang og gjelvtang er undersøkt med henblikk på bruk som indikasjoner på overgjødsling. Observasjonene er foretatt månedlig gjennom ca.

Alginatsyre, saltene (alginater) og slimstoffene i blæretang , kan oppta vannmengder tilsvarende seks ganger sin egenvekt. Klaus har allerede svart når det gjelder forskjellen i hvordan de ser ut og forskjellen i livssyklus. Grisetang , knuppetang, kutang, smelltang.

Tare hører derimot til ordenen Laminariales, og omfatter arter som. De vokser omtrent på samme dyp, men blæretang har en tendens til å vokse mer eksponert enn grisetang. Men forskjellene er hårfine. Grovt sett kan man si at blæretang og grisetang vokser sammen, . Balanus balanoides) vokse og forskjellige strandsnegl (Littorina) og blåskjell (Mytilus edulis).

Brunalger som er vanlig i littoralsonen er spiraltang (Fucus spiralis), blæretang (Fucus vesiculosus) og grisetang (Ascophyllum nodosum). Grønnalgene tarmgrønske . Grensen mellom grisetang og blæretang (se profilen) er bestemt av sagtangens utbredelse. Denne konkurransen preges trolig av at . I fjæra vokser vanligsvis sauetang øverst, deretter blæretang og grisetang.

Tang kan du gjerne legge direkte på grillen for å gi maten litt ekstra aroma. På toppen av tangen legger du den sjømaten du ønsker å grille som feks skjell eller fisk. Ett eksempel på dette kan du se her: Mat i Norden. Brunalgen sagtang danner den nederste grensa mellom fjæresonen og sjøsonen.

Rødalgene kan som sagt vokse langt ne så disse finner vi ikke så veldig mange av høyt oppe i fjæresona.