Gris på beite

Et areal som brukes til grisebeite kan brukes i inntil mnd i løpet av ett kalenderår. Deretter må det gå minimum år før arealet kan brukes til beite for purker og smågris. Som eksempel i et 6- årig vekstskifte slik vi har foreslått her, kan grisene beite i år og 4. For slaktegris kan det beites med noe kortere . Har tenkt å ha griser gående i utmark for å rydde beite til sommeren.

Tenkte å gjerde inn med strøm.

Litt udikker på hva som er best måte med tanke på foring og vann, og hus ol. Hjelp en nybegynner innlegg 4. Starte med frilandsgris innlegg 21. Flere resultater fra gardsdrift. På fjellbeite i skog og utmark lever grisen i sitt naturlige habitat.

Grisen får kraftig rygg og lårmuskulatur i det relativt bratte terrenget, og med så mye mosjon og frisk luft blir apetitten høy. De spiser mye gress, lyng, bær og røtter. Grisen beiter her på stedegne lyngsorter, urter og gress, noe som igjen setter smak .

Bekreftelsen på at blekkhyttene kunne fungere som et driftsopplegg til grisen , fikk Jung etter en studietur til. Hyttene flyttes rundt på arealet hver tredje uke , mens det gjerne går noe lenger tid om vinteren. Den gang med Duroc-kastrater (sjokoladebrune) og Edelgris (blanding av Landsvin, Yorkshire og Duroc). Nå holder vi gris fra mai til oktober. Vi kjøper inn slaktegriser på forsommeren, og får dem slaktet før jul.

Vi har laget enkle hytter . Og ikkje minst må du kontakt dyrlegen for å få han eller henne til å vaksinere grisane for rausjuke (rødsyke) – ein smittsam sjukdom som i første rekke angriper griser mellom tre og månader. Vaksineringa bør helst skje før grisane blir slept laus på beite. Ein stor fordel med sommarbeitande utegris er at . Vi var med da 4umotiverte grisar skulle avslutte sommarferien og gå dei sju kilometrane heim att til garden. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vurdert å fremme forslag i Jordbruksforhandlingene om innføring av beitetilskud eller et såkalt frilandstilskud for gris. Dyrevernalliansen støtter forslaget . Eier eller innehaver er, uten hensyn til skyl ansvarlig for skade som husdyr volder på avling og annen eiendom når disse kommer inn på et område hvor de ikke har rett til å være.

Svinebonde og skogbrukslærer Gøran Løwendahl sender grisen på skogen. Det gir bedre betalt for kjøttet, pluss inntekter for jobben grisen gjør. Norges aller rikeste og mest tradisjonsrike setermiljø, Stølsvidda, springer 3lykkelige griser rundt i frisk fjelluft.

Når sola steiker midt på dagen tar de lange, herlige gjørmebad på myra omkranset av molter og myrull. Etterpå koser grisene seg med frodig fjellgras, .

Kan en slakter og grisebonde virkelig anbefale å spise mindre kjøtt? Det virker naturstridig, men den tyske kjøttmesteren Karl Ludwig Schweisfurth mener vi må det, av hensyn til det biologiske mangfoldet, og for å berge bondeyrket, slaktehåndverket og livet på landet fra undergang. Nodes which use this node.

Det største utslaget i antall produsenter finner vi i Aust-Agder. Der mer enn doblet tallet seg. Også i Telemark og Sør-Trøndelag var det griser ute på beite mange flere steder i fjor. De foretrekker et godt beite framfor roting, særlig hvis bakken er tørr og hard. Rotingen blir mest effektiv på lette og fuktige jorder.

For å unngå oppformering av parasitter som spolorm, bør det være et opphold på år mellom hver gang et skifte beites av gris. Alpakkaer blir mer og mer tilgjengelige og prisgunstige, og oppdrettere blir ofte spurt av potensielle eller nye eiere om alpakkaer kan være sammen med andre livdyr i husdyrrom eller på beite. Dette kan være et vanskelig spørsmål å svare på hvis oppdretteren ikke er godt kjent med de dyrene det spørres om og noen.