Graskrampe ku

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Graskrampe , livstruende sykdom hos storfe. Den opptrer særlig hos høytytende kyr på hurtigvoksende beite like etter utslipping om våren.

Sykdommen ytrer seg med opphørt etelyst, muskeltrekninger, stivhet, . Risikoen for melkefeber stiger med alderen og opptrer mest hos høytytende kyr da utskilling av kalsium er størst i høylaktasjonen.

Likevel er melkekyr mest utsatt for dette første døgnet etter kalving. Ei ku med melkefeber skal . En ku blir utsatt for en stor påkjenning ved kalving, samtidig som at det settes i gang mange prosesser. Skal ein opp i høg avdrått, er dette vanskelegare å få til, og det er større risiko for at kua vert sjuk av andre ting, om ho i utgangspunktet feilar noko.

Mener dyrlegen anbefalte bruk av saltstein en gang jeg hadde ei ku som hadde rykninger i bakfoten (svært mild variant av graskrampe ). Og det fungerer som tidsfordriv og kos. Har saltstein både på beite og inne i fjøset.

Det skader iallefall ikke å ha fri tilgang på stein. Flere resultater fra gardsdrift. Trommesjuke kan også oppstå ved at spiserøret blokkeres av fremmedlegemer eller press utenfra, slik at kua ikke får kvittet seg med gassen gjennom raping. Med graskrampe menes den formen for hypomagnesemi som oppstår ute på beite, fortrinnsvis etter beiteslipp om våren.

En grovfôrprodusent vil med stor sannsynlighet ha mest igjen for et magnesiumtall over 9. Lite magnesium i fôrrasjonen øker faren for redusert fôropptak, melkefeber og graskrampe. Når melkeproduksjonen setter i gang for fullt ved kalving, bruker kua svært mye kalsium til å lage melk i kuret. Noen ganger klarer ikke kua å mobilisere nok kalsium, og hun kan utvikle melkefeber pga lave kalsiumnivåer i blodet. Da blir kua sløv og ligger nede.

Mange dyr klarer ikke reise seg opp ved egen . Ved ekstra behov for Mg, forebygging av graskrampe. Kua kan ha melkefeber – uten at du merker det! Melkefeber er den vanligste stoff.

Symptomer på magnesium- mangel er urolige dyr, krampe- anfall og muskelstivhet. Dyra er særlig utsatt for magnesiummangel på vårbeite.

Råmjølka skal vera berre frå ei og ei ku. Når lam som er store, tek til å ete gras ute, kan dei få i seg ganske store mengder på ei lita stund. Høyt innhold i ferskt beitegras – mangel på sommerbeite er ikke vanlig.

Stor variasjon i grovfôret. Dette næringsrike graset er . Vit E ødelegges lett under fortørking og lagring (dårlig konservert). Lavere innhold når graset er seint høsta. Godt bevart i godt surfôr fra tårnsilo.

Rundballer – mer variabelt. Jeg kjenner bare til graskrampe på ku. Ellers er jeg delvis enig i at man skal være forsiktig med gras: Både skal hønene uansett ha en gradvis tilvenning til nytt fôr, brå fôrskifter kan være uheldig.

Dels kan langt gras gi forstoppet kro. En godt voksen ku fikk graskrampe. Derfor er det faktisk bedre at hønene får . Behandling av veterinær skjedde ganske omgående. Men som det hender iblant, behandlingen hjalp ikke.

Dyret ble bare dårligere og tok ikke til seg verken vått eller tørt. Vann fikk den bare av flaske og det . Som om ikke det var nok, kalvet det en ku ute på beitet, og den klarte å få noe såpass sjelden som melkefeber, nesten med det samme kalven ble født. Oftest tar det noen timer. Morten bar den store kalven ned fra beitet på sine sterke armer, så jammen er godt med litt ekstra muskler av og til. Dyrlege fra Rauma ble budsendt . I en optimal vekstsituasjon vil kua gå.

Det betyr at det legges opp til 8-skifter. Kua går ut og inn som hun sjøl ønsker, i varme. Pluss Storfe kan også brukes til geit. Brokk buk, navle, diaphragma. Ikke organrelaterte sjukdommer.

Paretiske tilstander utenom puerperiet. Viser jordprøvene magnesiumtall (MG-Al) under på et husdyrbruk, vil vi uten å se på pris og kalkverdi velge grovdolomitt som kalkingsmiddel. Ta gjerne kontakt med forsøksringen for hjelp til vurdering .