Grader vinkel

Rett vinkel : En vinkel som er 90° kalles rett. Stump vinkel : En vinkel som er større enn 90°, kalles stump. Spiss vinkel : En vinkel som er mindre enn 90°, kalles spiss. Grader (forkortes °), hvor én hel sirkel er bestemt til å være 360°.

En grad kan deles inn i minutter (′), og ett minutt kan deles inn i sekunder (″).

For å skille mellom vinkelmålene og tidsenhetene brukes ofte prefikset bue-, . Nå som vi vet, hva en vinkel er, så la oss tenke over, hvordan vi kan måle de. Vi har allerede lært en måte. To stråler i motsatte retninger ut fra ett punkt på ei rett linje danner en 180- graders vinkel. En tredje stråle ut fra samme punkt deler en 180- graders vinkel i to, og de to vinklene kalles nabovinkler.

Nabovinkler er dermed supplementvinkler som har en spesiell plassering i forhold til hverandre: De har ett vinkelbein felles. Tegn en linje og marker midt på denne linjen et punkt A.

Sett passerspissen i punktet A og slå en bue som krysser linjen din til venstre og til høyre for punktet A, en halvsirkel. Punktet der halvsirkelen krysser linjen til høyre for A, . Behold passeren slik den er, sett passerspissen i punktet E og slå en bue til. Hvis de ikke gjør det, må du ta større avstand i passeren og prøve på nytt.

Disse to buene skal krysse hverandre. Nå tegner du en linje som går gjennom punktet B og dette krysset, det vil si du feller ned normalen i B. Nå er vinkelen B lik 90°. Har man kun et statisk vinkelbegrep, er det vanskelig å forstå at grader er en vinkel. Enda vanskeligere kan det være å godta vinkler på over 3grader – hvis vinkelen mellom to stråler er 3grader , er den jo samtidig grader.

Hvis man har et dynamisk vinkelbegrep også, vil man imidlertid forstå at det . Vinkelen mellom en rett linje og et plan er vinkelen mellom linjen og dens projeksjon på planet. I vanlig vinkelmål regnes en full vinkel for 3grader. Konstruksjon av vinkler som 25°, 35°, 65°, 75°, 120° og 150°. Kan du konstruere vinklene grader og grader og halvere disse, da kan du konsturere alle typer vinkler.

Som man ser er det greit å konstruere grader.

Dersom noen kjenner flere konstruerbare vinkler er det bare å henge seg . Slå en bue rundt punktet (A). Der buen krysser linjen har du laget et nytt punkt ( B). Det er viktig at du bruker SAMME ÅPNING på passeren nå, som du brukte på buen. Så dobbler du lengden på passeren din.

Deretter setter du passerspissen i grders punktet, slår en halvbue, og gjør akkurat det samme i graderspunktet. Hva gjør jeg (steg for steg) når jeg skal konstruere en 6graders vinkel , 1grader og 135? Gjør ikke noe med de siste, det er 6jeg sliter med:P.

Bør ikke være det store problemet. For hvis du klarer 1grader så kan du bare halvere den og får da 65. Jeg regner med at du kan lage 1grader . Hjelp med å finne ukjent vinkel 23. Matte: Hvordan konstruere en 30-graders vinkel – Hvordan. I denne videoen lærer du å konstruere en 30- graders vinkel.

Ved hjelp av bedre instrumenter til å måle vinkler kan vi få større nøyaktighet. Sjekk hvilket utslag det gir om vinkelen hadde vært en halv grad større. Les også: Gode tips når du skal bygge .