Grader kalkulator

Trappekalkulator, Målestokk, Om kalkulatorene. Med denne kalkulatoren kan du regne om mellom grader , prosent og forholdstall. Det følgende viser forholdet mellom de tre vinkelmodusene.

Degree ( grader ) er den opprinnelige standardvinkelmodusen for en standard vitenskapelig kalkulator og en programmerbar vitenskapelig kalkulator. Endre vinkelmodusen S-V. Denne triangelkalkulatoren hjelper deg å finne gradene av vinklene eller lengdene av sidene dersom du bare har noen av verdiene og lurer på de andre.

I Norge og Europa bruker vi i hovedsak Celsius, men dersom vi snakker med våre venner på andre siden av atlanterhavet oppdager vi fort at vi ikke bare snakker forskjellig språk, men også bruker forskjellige måleenheter. Fahrenheit er oppkalt etter Gabriel Fahrenheit. På fahrenheitskalaen er frysepunktet for vann 32°F ( grader fahrenheit), og kokepunktet er 212°F. Celsiusskalaen har navn etter den svenske vitenskapsmannen Anders Celsius.

Temperaturskalaen (°C) gir smeltepunktet og kokepunktet til vann under normalt trykk ved . Jeg skal taste inn sinus på kalkulatoren. Hvorfor får jeg og ikke som det skal bli. Det samme gjelder når jeg skal taste inn Sinus grader , da får jeg – men det skal bli 5.

Cos-på kalkulator innlegg 9. Trigonometri på kalkulator innlegg 7. Flere resultater fra matematikk. Geografiske koordinater legges inn som desimalgrader eller grader , minutter og sekunder. Negative tall indikerer vestlige lengdegrader og sørlige breddegrader. UTM-koordinater legges inn og vises i meter med inntil to desimaler.

Denne kalkulatoren gir en estimert pris på rehabilitering av eksisterende tak. Velg hvilket type tak du ønsker. Les mer om de forskjellige taktypene ved å klikke på spørsmålstegnet. Beregning av diagonal, graders triangel. Da trenger jeg å regne gradene til vektorene Cos.

I fasiten brukes ihvertfall tegnet for grad. This Grade Calculator calculates a final grade based on weighted averages. The calculator accepts both numerical as well as letter grades in the Grade field. Numbers entered can either be typical grade points assigned to certain letter grades, or can also be numbers from 0-100. I kalkulatoren vises normalområde og vektkategori i forhold til angitt kjønn og alder.

Den tilhørende iso-KMI vises i høyre kolonne.

Iso-KMI er bare definert for ulike grader av overvekt. At du kan rekalibrere den i alle retninger er svært. Dette programmet er ganske enkelt en praktisk kalkulator , som lar deg regne ut volum, areal eller konvertere mellom måleenheter. Der en mangler tegninger eller annen dokumentasjon, kan et uinnredet loft være er godt alternativ for å finne ut av takvinkelen. I tillegg kan du legge inn pris pr måleenhet, slik at . Når disse er kjent og taket er symmetrisk gir takvinkelkalkulatoren nedenfor takvinkelen.

Grader (gradus) er opprinnelig brukt om et inndelingssystem i en 360o-sirkel. Gon brukes også for ikke å sammenblande med grader. En gon (1g) tilsvarer 1⁄400g av hel sirkel og en rett vinkel blir da 100g. Gradian, eller nygrad forkortes til gon (g) og er enheten for måling av vinkler i planet . Dette setter koke- og frysepunktet for vann . En enkel kalkulator til din iPad med enhets- og valutakalkulator og multitasking- modus.

Du kan more deg over å bruke en standard kalkulator for enkle operasjoner, eller utvide den til en vitenskapelig for mer . Analytisk geometri kalkulatorer. En kalkulator for å beregne avstanden mellom to punkter i polarkoordinater. Polar vinkel kan være i grader eller radianer. Online kalkulatoren til å beregne avstanden mellom to punkter . Avstand og Midtpunkt i 3D geometri – Kalkulator.

Dersom du ønkser å omforme fahrenheit til grader celsius, benytt feltet til høyre og klikk enter.