Globale interessekonflikter regnskogen

Regnskogen i Amazonas, en global interessekonflikt. Den ligger i Sør- Amerika. Området dekker hele millioner kvadratmeter. Krev dyrefôr uten soya fra regnskogen.

Be noske forlag om å slutte å ødelegge regnskogen.

Ta regnskogen med inn i klasserommet. En annen global innteresse konflikt er også en internasjonal miljøkonflikt. Nedhoggingen i regnskogen står som et sentralt emne. Hva er en regnskog , og hvor kan vi finne dem?

En regnskog er en skog med høy årlig nedbør. Tekstene forteller blant annet om det biologiske mangfoldet i regnskogen , om hvordan folk som lever i regnskogen er med på å bevare den, og om hva som skjer hvis den blir. En naturfagsoppgave om en global interessekonflikt som lærer deg og dere masse nyttig informasjon.

Etterspørselen etter råvarer som mat og dyrefôr, tømmer og papir, drivstoff og mineraler er hovedårsaken til at regnskogen forsvinner.

Bygging av veier og vannkraftverk er også med på ødeleggelsen. I en regnskog er det konstant fuktig. Disse skogene har en snittemperatur på over grader. Fagstoff: Alle barn på jorda kan få det som de to på dette bildet, hvis vi bare blir enige om hvordan vi skal fordele godene.

Det er imidlertid ikke enkelt, og verre blir det når ressursene minker, og vi blir flere og flere. I dette kapitlet beskrives noen globale konflikter og utfordringer som står i veien for en bedre verden. De har utviklet seg ubrutt gjennom millioner av år og er med på å styre klimautviklingen, ikke bare lokalt, men også globalt. Det finnes også kjøligere regnskoger , med temperaturer som i . Vann som fordamper fra regnskogen danner skyer som reflekterer sollyset, samtidig som bladverket blir avkjølt ved fordampingen. Takk, hvis jeg får nyttig hjelp.

Global oppvarming rammer Tsjadsjøen. I tillegg til å være levebrødet til mange mennesker, var Tsjadsjøen en gang den fjerde største innsjøen i verden. Hvis ikke noe gjøres vil både sjøen og . Hvor finner man regnskog ? Hvilke dyr lever i regnskogen ? Møt i livet i en tropisk.

Velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet. En annen faktor av hugging av regnskogen er at avskogingen brer seg kritisk raskt i disse områdene og slike klimaendringer vil påvirke klima og miljøet for .

Mennesker har forskjellige interesser knyttet til bruk og vern av land og vann, så ofte må vi ta valg som får konsekvenser for noen. Skal vi for eksempel utnytte skogen og fjellet som sauebeite, eller la rovdyrene herske? I den verden vi lever i dag, har handel mellom.

Fagstoff: På landjorda kjempes det om eiendoms- og bruksrett til skoger, dyrkingsland og byggeområder. Ofte er det en kamp mellom ulike aktører som kjemper på forskjellige måter for sin rett. Multinasjonale selskaper, som gjerne vil framstå som lovlydige og miljøvennlige, anklages åpent for utpressing, . Samtidig skyldes prosent av de menneskeskapte klimagassene ødeleggelse av regnskogen.

Trangt og miljøvennlig hus. Naturforvaltning og urfolk. Bunndyr i ferskvann og bekk.

Hogging av regnskog , utslipp av karbondioksi bruk av ferskvann… 4. Alle globale interessekonflikter vil ramme de fattige mest, men kanskje global oppvarming er alvorligst? Siden de er fattige vil de ikke kunne gjøre som oss – betale det som . Mange land vil få mer tørke, og da blir det matmange.