Global interessekonflikt olje

Lærerveiledning emne og 2. En av grunnene til det er at Norge har store olje og gassforekomster. Angola har omtrent like mye olje som Norge, men likevel lever en . I Norge har inntekter fra oljen og gassvirksomhet bidratt til velstand og utvikling og Norge er i dag et av verdens beste land å bo i. I mange andre oljerike land er det fremdeles stor fattigdom. Hvorfor har olje og gassinntekter bidratt til rikdom og utvikling i Norge, men ikke i mange fattige land?

Eksempler er olje – og kullindustrien, og de prøver å påvirke politikerne til ikke å gjøre store forandringer. Interessekonflikter Globale og lokale. En interessekonflikt er en konflikt som omhandler avgrensede ressurser som er interessante for to eller flere parter. Vi skiller mellom globale og lokale interessekonflikter.

Konflikt Oljeressurser i . På grunn av flatehogst, opprettingen av beitemarker, olje – og gruvedrifter så ødelegges regnskogen både innenfra og utenfra. Det at brenner ned regnskogen bidrar også til det omdiskuterte temaet om global oppvarming. Fagstoff: Alle barn på jorda kan få det som de to på dette bildet, hvis vi bare blir enige om hvordan vi skal fordele godene.

Det er imidlertid ikke enkelt, og verre blir det når ressursene minker, og vi blir flere og flere.

I dette kapitlet beskrives noen globale konflikter og utfordringer som står i veien for en bedre verden. Fagstoff: På landjorda kjempes det om eiendoms- og bruksrett til skoger, dyrkingsland og byggeområder. Ofte er det en kamp mellom ulike aktører som kjemper på forskjellige måter for sin rett. Multinasjonale selskaper, som gjerne vil framstå som lovlydige og miljøvennlige, anklages åpent for utpressing, . Svar på spørsmål a)En Global interessekonflikt er en slags verdensomspennende konflikt som oppstår når folkeslag vil oppnå- og er interessert i forskjellige ting.

Olje og gassindustri i Verdenssamfunnet – Ujevn fordeling – Mange land er avhengig av . Regnskogen i Amazonas, en global interessekonflikt. Området dekker hele millioner kvadratmeter. Den ligger i Sør- Amerika. Utslippene av miljøfarlige. Resultatet av klimaendringene er blant annet at verdens befolkning vil oppleve mer ekstremvær som flom, hetebølger og tørke.

Tusen takk for at dere har sluttet med palmeolje i kvikklunsjen. Håper dere slutter å ha palmeolje i alle sjokoladene for vi vil ikke at regnskogen skal bli ødelagt. Unntaket er selskaper som utvinner fossile brensler – olje , gass og kull. De tjener mest på at vi ikke gjør noe. Dette er til gjengjeld store økonomiske aktører med mye innflytelse i mange land.

Jeg mener at vi her har identifisert en interessekonflikt rundt global oppvarming, som til nå har vært undervurdert, sier Aaheim. Et undervisningsopplegg om olje , fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. I dette undervisningsopplegget skal du selv få gruble.

Fossile brensler som olje , kull og gass er de mest brukte energibærerne i verden i dag. Store mengder radioaktivitet ble sluppet ut i atmosfæren. Selv om det kun var noen prosent av utslippet som rammet Norge, var . De fleste sektorer vinner på omstillingen, unntaket er olje , kull og gass.

Tema global helse – Klimaendringene utgjør en alvorlig helsetrussel.