Glass og metall oslo

Finn ditt nærmeste returpunkt for glass og metall. Hvis glasset eller metallet er større enn en vanlig glassflaske må du levere det ved en minigjenbruksstasjon eller gjenbruksstasjon. Restavfall, matavfall og.

Hva slags avfall er det? Avfall og gjenvinning Bufret Kildesortering, farlig avfall, blå eller grønne poser, returpunkt. Gjenbruksstasjoner, kildesortering, hentekalender, behandlingsanlegg, renovasjonsgebyr, Rusken.

Vi er et snilt, lite avfallsselskap som bare ansetter tidligere rusavhengige. Hermetikkbokser, aluminiumsprodukter, metallbokser som det ikke er pant på, tuber fra kaviar, ost o. Returpunkter for glass- og metallemballasje. Syklus jobber for å ta vare på disse verdiene på en måte som skaper nye.

Det skal være enkelt for kommuner, renovasjonsselskaper og næringsmiddelindustri å drive både bærekraftig og lønnsomt. Rett og slett mindre bruk og kast, og mere BRUK . Miljøstasjon og returpunkt. På miljøstasjon og returpunkt kan en levere glass , metall , lyspærer, mindre mengder spesialavfall osv.

Trykk på blå skrift for mer informasjon . Klart eller farget flaskeglass eller annen glassemballasje med eller uten metall. Resirkulering av glass og metall er effektivt og har vært normen i lang ti men kommunen ønsket å fremstå . Prislister, beskrivelser og bestilling av jordproduktene fra Oslokompost. Innbyggere bosatt utenfor Oslo kan ikke levere avfall ved gjenbruksstasjoner i. Hvorfor skal knuste kopper og glass ikke sorteres som glassemballasje ? Kopper, glass , ildfaste. Isopor – hvordan kaster . Henter data – vennligst vent. Glass – og metallemballasje (13).

På returpunktene kan du levere glass og metall emballasje for mat og drikke, og klær til Fretex. I Oslo ser vi på avfall som en ressurs som skal utnyttes med vekt på ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning. Kildesortering av matavfall, plastemballasje, glass og metall , papir, papp og drikkekartong, . Vår kildesorteringsekspert viser hvordan og hvorfor vi kildesorterer glass – og metallemballasje i Oslo.

Farlig avfall har holdt seg stabilt de siste årene, mens glass og metall og EE-avfall ser ut til å ha en nedadgående trend. Oversikt over hvor disse er, finner du her. Det understrekes at det er kun emballasjeglass og -metall som skal leveres i disse stasjonene. Dette gjelder syltetøyglass , flasker, hermetikkbokser og andre bokser i .