Gjødselplan program gratis

Bruker skifteplan jeg også. Gps-funksjonen i mobilen finner ut hvilket skifte du befinner deg på. Planlagte tiltak synkroniseres fra pcen via nett.

Gratis å bruke til oppslag, men må ha lisens på 40- for å registrere via mobilen. I mange år har vi hatt krav til gjødselplaner. Alle som mottar produksjonstilskudd underskriver hvert år på at de har en gjødselplan. Myndighetene øker nå kontrollen av jordanalyser og gjødselplaner.

Det blir fort et betydelig trekk hvis gjødselplan og jordanalyser mangler. Vi har hjulpet mange med å . Etter prøveperioden får du en epost fra oss hvor du kan velge de modulene du vil ta i bruk eller konvertere brukeren til en gratisversjon. Bufret Lignende Lindholt Data – rekneskap, sau mm. Gratis vil i dei fleste tilfelle seie utan abonnementsavgift, medan ein må betale for teljarskritt.

Skifteplan – gjødselplan frå Agrodata. Bufret ​Vi er ett av to nasjonale kompetansenter for Agro Økonomi, med ansvarsområde Sør- og Østlandet. Siden hovedarkitekten til programvaren i Jordplan var tilstede var det kort vei fra ide til utprøving og produksjonsetting. Fagprogrammet vil ha hovedvekt på utstyr og resultater ift stripespredning av husdyrgjødsel og våtsåing, men tar også for seg andre viktige problemstillinger i tilknytning til.

Det har blitt strengere krav til godkjent gjødslingsplan, og jordprøver er grunnlaget for en god gjødselplan. I forskrift om gjødslingsplanlegging står det at man skal ha representative jordprøver av arealet man driver og at jordprøvene maksimalt må være år gamle. Utfra et faglig ståsted er det anbefalt å . Bestill gjødselplan allerede nå! Vi er i gang med gjødselplanlegging , og oppfordrer til å bestille gjødselplan allerede nå, så er den klar før våronna setter inn og gjødsel kan bestilles i god tid.

Kontakt en av våre rådgivere og de vil utarbeide . Landbrukshelga i Akershus – åpen for påmelding! Når man skal spre gjødsel, både organisk og handelsgjødsel, må man ha en gjødselplan. Gjødsel- planen skal vise hvilken gjødsel du planlegger å bruke, og mengde på. Ta kontakt med Norsk landbruksrådgivning for gratis førsteråd på økologisk.

Se dine data i kartet, registrer arbeid og ta koordinatfestede jordprøver og bilder. Vurderingen er skrevet av . Våronna nærmer seg og det er viktig å ha det klart for seg både hvilken gjødseltype og gjødselmengde en skal bruke. Et samlingssted i kommunen,.

HiT) skisserer dette (for alle generasjoner),. Strengere føringer til gjødselplan , næringsregnskap og ‐balanse,. Forskriften pålegger at det utarbeides en gjødselplan for hver vekstsesong. Kartet får sentral plassering i nytt program.

Langelan styremedlem i Agromatic AS, gir en liten innføring i kartfunksjonen. Bondens miljøplan er en del av virkemiddelpakken i Nasjonalt miljøprogram som skal bidra til. Et kart over jordbruksarealene hvor forhold av miljømessig betydning er avmerket og beskrevet.

Sprøytejournal der det er aktuelt. En respondent oppgir at de har gratis miljøråd. Medlemmer får tilbud om time i Tydal, ikke-medlemmer må ta kontakt for gjødselplanlegging.