Gilde norrøn

Et gilde var i middelalderen betegnelsen på en forening av likeberettigede medlemmer som sluttet seg sammen til gjensidig støtte og til fremme av felles interesser. Det antas at gilder i førkristen tid var knyttet til kulten, med offer og drikk som sentrale . Gilde (av norrønt gildi) betyr egentlig betaling, men har i vår tid også fått andre betydninger. Gilde (forening), begrepets opprinnelige betydning.

Gildet var en sosial og religiøs sammenslutning, utbredt over hele Nord-Europa i middelalderen.

Et gilde (fra norrønt gildi, jfr. norrønt gjal betaling, sammenskudd) var i middelalderen en forening eller sammenslutning av likestilte medlemmer som gikk sammen for å fremme felles interesser. Et gilde kunne ha både religiøse, selskapelige, økonomiske, faglige, sosiale eller politiske formål. Havets hersker, Ægir, bodde på øya Lesøy og var trolldomskyndig. Kona hans het Ran, og hun fanget alle som ble borte på havet i nettet sitt.

En gang inviterte Ægir æsene til ølgilde. Men da han ikke hadde stor nok kjele til å brygge øl til alle, bar Tor en . Gilde er en ledende merkevare innenfor rødt kjøtt i Norge.

Gilde kommer fra norrønt og betød opprinnelig betaling, men har fått flere betydninger oppigjennom årene. Aeges gilde og Lokes straff. Et gjestebud utenom de vanlige. Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15.

Sorgen hviler tungt over gudene i Åsgård. Balder den fagre er dø han er i Hels rike og kommer ikke tilbake før . I dette vinduet skal du finne tabell nfor oppslagsordet gilde. Aasgaard i den norrøne mytologien, verdens hovedsete. Andre norrøne ord er ölbekkr (benk i drikkestue), ölbúd (bu der en har øl), ölbæki (ølkar), öldr (1. rusdrikk, øl – 2. drikkelag, gilde – 3. sykdom etter dårlig øl), öldrhús (drikkestue, gjestebudhus, gildestue), öldrmál, ölmál (prat i drikkelag), öldrukkinn (drukken av øl), öldrykkja (drikkelag), öldrykkjar . I tusenåra før kristendommen, utvikla det seg ei eiga gudetru i dei nordiske landa.

Denne mytologien, eller folketrua, hadde mange særtrekk. Den blei etter kvart påverka av kristendommen og andre. Kjøtet frå offerdyra laga dei mat av, og så hadde dei gilde.

Under gildet drakk dei til gudane og avdøde . Oppstod i den eldre middelalder i Nordvest-Europa, særlig kjøpmanns – og prestegilder, religiøse gilder og bygdegilder.

Valhall er i norrøn mytologi æsenes festhall i den store og mektige borgen Åsgard. Kvinner i vikingtid – var de mer enn bare husfruer? Arkeologer har i liten grad gjennom historien gått ut fra at kvinner i vikingtida kunne inneha maktposisjoner i samfunnet.

Tradisjonelt sett har kvinner i vikingtid blitt fremstilt som husfruer med nøkler til hus og kister på familiens går og at deres rolle først og . Vi samles for oppvisning i mannjevning. Vikingene følges rundt området med påfølgende bruduljer. Det hele ender opp i Gapahuken hvor maten blir servert. Opplev viking-kamp og mat og drikke fra denne tiden.

Et norrønt ordtak lyder öl er annarr maðr – dvs. Ivar Mortensson- Egnund. Augo du bruke fyrr inn du gjeng, i kot og i kråom,. Ikkje tarv gåvor so gilde vera, ein ofte fangar lov for lite.

Med ein liten braudleiv og læta i staupet eg fekk meg ein felage. Welhaven: Samlede Digterverker II 188).