Geoteknikk 1

Du skal etter kurset kunne: foreta vurdering og klassifisering av jordarter samt gi kvartærgeologisk beskrivelse av avsetninger og avsetningsforhold. Tilgang: Tilgang for norske IP-adresser. Jordartenes fysiske egenskaper. Forfatter: Rørvik, Tarald.

Sendes innen 2‑virkedager.

Sjekk pris i din lokale Akademikabokhandel. Her har vi også pensumpakker og APP-tilbud. Geoteknikk og fundamenteringslære 1. Format: Innbundet (stive permer).

Forventet leveringstid: 3-arbeidsdager. Jernbaneverket, ”Teknisk Regelverk”. Statens Vegvesen, Håndbøker:-. Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger”.

Introduksjon til geoteknikk. Jordsammensetning og -egenskaper. Universitetsforlaget av. Skriftlige eksempler og øvinger fra eksemplene i. Installasjoner på havbunnen . Dette medføre at det skal nyttast kategori som geoteknisk kategori for dette prosjektet. Ingenting slår et godt team!

Med variert og lang erfaring innen anleggsbransjen, pukkverks- og entreprenørbransjen, med stor interesse for bergteknikk, kombinert med de varierende grunnforholdene, geologien og de geotekniske utfordringer vi har i vår region (Østfold og Akershus), kan vi tilby tjenester innen geoteknisk. E-post fagansvarlig: jan. Byggesaken: Anleggsboka. Sist endret av: studieseksjonen, 20.

Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jor berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi . Ut fra konsekvensklasse og . Emnenavn (en), Soil Mechanics and Geology. Undervisningsspråk, Norsk.

Emneansvarlig, Rolf Edvard Petersen . Høgskolen i Bergen (HIB). Her finner du alt av informasjon om utdanning innen INGENIØR – GEOLOGI OG GEOTEKNIKK (Bachelor). Norges vassdrag- og energidirektorat ( NVE) . Studiet går under: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur. Det er registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på studiested. Det er registrert 2relaterte studier til utdanningen INGENIØR – GEOLOGI OG GEOTEKNIKK.

Design og utvikling: Vidi AS. Klassifisering og identifisering av masser, spenninger og spenningsendring i jor setningsberegninger, skjærstyrke, jordtrykk, stabilitet av naturlige skråninger og skjæringer, bæreevne og fundamentering samt vannstrømning, frost og . NGI har siden starten av norsk olje- og gass-virksomhet opparbeidet omfattende ekspertise innen offshore geoteknikk. Instrumentert overvåking har . GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD. Den teoretiske bakgrunnen blir i mindre grad berørt.

EEU-KURS NTNU 999: Grunnlag i geoteknikk. Problemformulering Problemformulering Jordtrykket i en gitt situasjon vil .