Genterapi fremtiden

I årene fremover vil forhåpentligvis mange flere alvorlig syke mennesker få skreddersydd behandling som helbreder. Forskere har stort håb for fremtidens genterapi. I takt med den nanoteknologiske udvikling er det blevet muligt at ændre den menneskelige arvemasse i et forsøg på at behandle genetiske defekter. Men udfordringerne er stadig store, og tidligere forsøg har både medført kræftfremkaldelse og dødsfald.

Det er også en viktig forskjell mellom å gi en genterapi som kun påvirker personen som mottar behandlingen, og å gjøre genetiske endringer som vil gå i arv til personens fremtidige etterkommere. Drøfting av etiske problemstillinger knyttet til genterapi blir stadig viktigere etter hvert som teknologien gir nye muligheter. Det er i all hovedsak fremdeles på et eksperimentelt stadium, og har ennå ikke blitt etablert behandling for noen sykdommer, men forventes å gi nye muligheter ved behandling av en rekke sykdommer i fremtiden.

Heldigvis sørger utstrakt forsknings- og utviklingsaktivitet for stadig mer kostnadseffektive og sikre metoder slik at genterapi forhåpentligvis vil bli allment tilgjengelig i overskuelig fremtid. Genterapi ble vedtatt som eget kapittel i bioteknologiloven . Spesialdesignede DNA-molekyler kan i fremtiden bli brukt til å behandle og forebygge en rekke sykdommer. Hittil har det vært vanskelig å bringe DNA effektivt inn i kroppens celler, men bioteknologiselskapet Electrofect AS har patentert en teknikk som kan bidra til å løse problemet. Artikkelen tar opp dagens situasjon på området og går også inn på hvilke fremskritt det er realistisk å håpe på i fremtiden når det gjelder optimering av behandling med eksisterende legemidler, utvikling av nye, skreddersydde legemidler samt bruk av genterapi.

Så lenge det har vært mennesker på jorden, har legemidler . Det bruges til at fjerne syge gener, og indsætte nye og raske. For høje forhåbninger for tidligt. I starten troede de fleste at genterapi kun var relevant for de arvelige . Med unntak av cystisk fibrose genterapi i fremtiden , kan også ha nytte av behandling av kreft.

Gjennom anvendelse av genterapi for å reparere skadede deler av DNA. På grunn av den komplekse natur av angrep av . Også andre sykdommer enn de arvelige kan i fremtiden kanskje behandles med genterapi. Tilsvarende kan også kreftsvulster bekjempes med genterapi. Kirurger i Oxford har gjennom genterapi klart å forbedre synet til seks pasienter som ellers ville ha blitt helt blinde. En metode går ut på å skru . Nå tror de at genterapi vil føre til at langt færre mister synet.

Hans kone Diane forteller også at en fremtid som blind hadde ført til at Wyatt led av depresjoner. Nå er han veldig optimistisk, . Forskerne har nu fundet en ny metode, der gør det meget nemmere end tidligere at reparere defekte gener – og dermed helbrede personer, der lider af genetiske sygdomme. I fremtiden vil teknikken måske også kunne bruges.

Adskillige sygdomme, der skyldes fejl i enkelte gener, er oplagte som kandidater for ny behandling. Der kan opnås nye effektive behandlingsformer, men det kræver ti de rigtige satsninger og frem for alt masser af forskning. Endvidere skal der satses langt mere . Kanskje kan genterapi i fremtiden brukes forebyggende mot dette.

Men vi har alle en viss risiko for å få en rekke sykdommer. Det vil sannsynligvis være kostbart og lite hensiktsmessig å bruke genterapi på alle som har en litt økt genetisk risiko for diabetes, dersom en slik behandling kommer. Det er for eksempel en utfordring med forhåndsrefusjon for behandling med genterapi. Med tilpassede eller nye finansieringsordninger kan det i fremtiden bli enklere å tilskrive disse . Ti av pasientene er norske.

Behandlingformen er godkjent av politikere, helsemyndigheter og etiske tilsynsorgan. Om fire- fem år vil man ha en eksplosjon i tilbudet om genterapi mot kreft. Dette er bare begynnelsen.

Sannsynligvis kommer prosent av all genterapi i fremtiden til å dreie seg om kreftbehandling, sier Trope. I USA er to behandlinger for kreft godkjent av amerikanske helsemyndigheter (FDA). Emily Whitehead (12) er blant dem som er behandlet . I en fremtid hvor vi kan få mulighet til å kurere alvorlige sykdommer er det lett å glemme at genterapi også innebærer en risiko for uventede effekter.