Genterapi behandling

Genterapi er fremdeles en utprøvende og eksperimentell behandling , men den er kommet for å bli! I årene fremover vil forhåpentligvis mange flere alvorlig syke mennesker få skreddersydd behandling som helbreder. Genterapi er overføring av genetisk materiale til menneskeceller for å behandle sykdom eller å påvirke biologiske funksjoner.

Mange typer genterapi er under utvikling, og kan gi nye behandlingsmuligheter mot en rekke ulike sykdommer og lidelser. Samtidig fører muligheten til å gjøre genetiske endringer i mennesker med . Etter flere tilbakeslag har kliniske forsøk de siste årene vist at genterapi effektivt kan brukes til behandling av alvorlig, genetisk sykdom.

De amerikanske legemiddelmyndighetene har tatt det de omtaler som en historisk beslutning om å gjøre den aller første genterapi – behandlingen tilgjengelig i statene. Eller for å si det på en annen måte: Vi tilfører et gen som kan produsere proteiner, og deretter kan disse nye proteinene kurere sykdommer. I praksis har bruk av genterapi vært langt vanskeligere. Selv om man ofte vet hvilke gener som er involvert i en sykdom, er det ikke rett frem å behandle sykdommen . En ny genterapi mot hjernekreft gir veldig god effekt i forsøk på dyr.

Nå skal behandlingen testes på mennesker for første gang. For timer siden – Det lille biotek-selskapet Spark Therapeutics har designet en ny genterapi – behandling som kan kurere en sjelden og arvelig form for øyesykdom som kan forårsake blindhet. De to første genterapistudiene som er godkjent i Norge, gjelder også denne sykdomskategori.

Foreløpig er seks pasienter i Norge behandlet med genterapi.

De fleste studiene til nå er tidlige kliniske utprøvninger som primært er innrettet . De første seks pasientene i Norge har fått genterapi ved Det Norske Radiumhospital i forbindelse med to godkjente protokoller for behandling av kreft. Genterapifeltet bærer i dag preg av preklinisk og klinisk forskning, . Fagstoff: Mange har store forventninger til genterapi som behandlingsform de kommende årene. Håpet er at genterapi ikke bare skal kunne behandle sjeldne genetiske sykdommer, men også kreft, hjertesykdommer og infeksjonssykdommer (eks. hiv).

Det foregår lovende forsøk med behandling av kreft, . Også andre sykdommer enn de arvelige kan i fremtiden kanskje behandles med genterapi. Tilsvarende kan også kreftsvulster bekjempes med genterapi. En metode går ut på å skru . Genterapi , behandling av organismens nukleinsyrer DNA og RNA, det vil si arvestoffet eller arvestoffets budbringermolekyler til cellenes proteinsyntese.

Genterapi ble først brukt om erstatning av defekte eller manglende enkeltgener hos mennesket, senere også om strategier for å sette feilproduserende . Operasjonen er historisk, og vil kunne revolusjonere behandlingen av både eggstokkreft og andre typer kreft, mener professor Claes Tropé ved Radiumhospitalet. Han leder den norske behandlingen med genterapi mot eggstokkreft. Terapien er i utgangspunktet enkel: Pgjør at kreftceller begår selvmord. Genterapi betegnes som en revolusjon og viser svært gode resultater selv for kreftsykdom som vanligvis ikke lar seg behandle. En personlig supermedisin, skriver VG.

Lederen for de amerikanske legemiddelmyndighetene, Scott Gottlieb, er ikke snauere enn at han omtaler behandlingen som en milepæl . Ingen tradisjonelle kreftbehandlinger hjalp den amerikanske jenta, og snart kom hun til å dø.

Genterapi : Behandling med friskt gen hindret blindhet hos 63-åring. For å omgå reguleringene på forskning med genterapi , drar Liz til en klinikk hun ikke vil si navnet på i Colombia. Et dokumentarteam som følger me beskriver det som et sparsommelig legekontor til MIT Technology Review. Av Martin Smedsta RP-foreningen i Norge NRK sendte like før jul et innslag i Lørdagsrevyen som omtalte en innstilling fra Bioteknologirådet om endring i Bioteknologiloven.

Dersom lovendringen blir vedtatt, vil det tillate forskning på genterapi i Norge. I øjeblikket er genterapi udelukkende en eksperimentel behandling , og der går mange år, før forskerne præcis ve hvilken rolle genterapi kan spille i bekæmpelsen af kræftsygdomme. En forenklet og ikke fullstendig transkribering av intervjuet finner du . Ifølge hjemmesiden clinicaltrals.