Geno medlem

Du kan enkelt logge deg på Geno avlsplan enten gjennom lenken nedenfor eller under Logg inn-knappen oppe til høyre. Det finnes tre veier til Geno avlsplan: Lenke fra geno. Alle veier fører deg til en påloggingsside, . Hvilke fordeler har du som medlem i Geno ? Som medlem i Geno får du en rabatt på kr 2- på sæddosene.

Prisene som er oppgitt i oksekatalogen er medlemspriser. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og . Buskap inngår i medlemkontigenten.

Nettbutikken inneholder et stort utvalg av Geno -produkter for både medlemmer , ansatte og andre. For å sikre Geno sitt arbeid med å videreutvikle NRF-rasen og sikre at dette arbeidet kommer alle medlemmer til gode, gjelder følgende leveringsbetingelser for sæd og embryo av NRF: . Til medlemmene i Ytre Namdal produsentlag Vi inviterer til to fjøsmøter med Geno – velg det stedet som passer best: Onsdag 8.

Geno konsernet har 2ansatte som tilsvarer 1årsverk. Geno er nå medlem av Kukontrollen. Bakgrunnen for dette er at Geno gjennom sitt embryoprosjekt etter hvert vil ha en besetning med kviger på Øyer testingsstasjon og Store Ree seminstasjon.

En del av disse skal etter hvert tilbake til vanlige mjølkeproduksjonsbesetninger. Det er derfor viktig at alle . Aktivt Geno – medlem med egen side, anbefales å like! Avtalen skal sikre god tilrettelegging for utføring av inseminasjonsarbeidet. Plikter: Geno plikter: At veterinærer omfattet av avtalen får adgang til Geno sitt distribqu onsnett.

The main product is breeding and developing NRF norwegian red breed. The Geno Group includes Geno Global Ltd and. Geno SA is owned by Norwegain Dairy farmers. Registrering av importer – semin og embryo. Påloggingsinformasjonen er den samme som for pålogging til KSL, Tine, Geno , osv.

Brukernavn er identisk med det 10-sifra produsentnummeret. Målrettet avlsarbeid – Genos styrke og konkurransefortrinn.

Avl og produksjon av NRF. Innovasjons- og utviklingsarbeid. Helge Bækkedals fond – årsmelding . KSL-Revisjon Medlem Nortura Medlem Tine Geno Moen Norsk Protein Animalia NSG Semin. Kommuneregulering og fylkessammenslåing i Vestfold og Trøndelag medfører endringer i adresser, fylkes-, kommune- og gårds- og bruksnummer og produsentnummer. Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem.

Se mer informasjon under fanen Lærefag. Vis kontaktinformasjon likevel. Denne bedriften er ikke godkjent lærebedrift i noen av de fylkene vi får data fra.

Se kildeangivelse for Vigo lenger ned på siden for å vite mer. Velkommen til Geno Trainingportal! Her vil du finne opplæringstiltak for både ansatte i Geno og for våre medlemmer. Er du medlem kan du registrere deg selv her, og få tilgang på en rekke relevante kurs.

Kontakt Geno Academy dersom du har spørsmål. For teknisk support ta kontakt med Trainingportal Support på . For at et Medlem med hvilende Medlemsret skal kunne overgaa til at være nydende Medlem , maa først og fremmest den Betingelse stilles til Vedkommende , at han. Saa fremt Sygekassens Vedtægt intet indeholder om GenO tagelse af saadanne tidligere Medlemmer , skal den paagældende for at kunne genindtræde i .