Genmodifisert mais

Miljødirektoratet har godkjent en genmodifisert mais , selv om de mener den koster mer enn den smaker, skriver Odd-Gunnar Wikmark ved Genøk i denne kronikken. Vi har utviklet en metode som er enkel å bruke. Den identifiserer både hvilke typer genmodifisert mais som finnes i matvaren og den eksakte mengden av GMO, forteller seniorforsker Askild Holck i Nofima.

Etter hvert som globalisering øker og matvarer importeres fra stadig flere regioner, øker også behovet for nøyaktig . Vi mener søknaden må avslås fordi vi mangler informasjon om maisens effekter på miljø, helse og samfunn.

Oslo (NTB): To typer genmodifisert mais som er godkjent av EU til mat og videreforedling, kan også importeres til Norge. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft sier ja til genmodifisert mais , men skylder på den rød-grønne regjeringen. Men det blir ikke tillatt å dyrke den omstridte maisen her i landet. De tilførte egenskapene er hovedsakelig sprøytemiddelresistens og insektresistens, eller en kombinasjon av disse.

Av de mest brukte GMO-ene ( genmodifiserte organismene) er den sprøytemiddelresistente . Noreg bør avslå søknader om å få godkjent genmodifisert mais til import, vidareforedling og bruk i mat og fôr, tilrår eit fleirtal i Bioteknologinemnda. Genmodifisering lirkes inn til oss via propaganda metoder. GMO-basert mat er en skrekkvisjon vi ikke skal finne oss i, og domineres av seks store firmaer: BASF, Bayer, Dupont, Dow Chemical Company, Monsanto, og Syngenta.

Noen som kaller seg VKM Vitenskapskomiteen for mattrygghet har tidligere behandlet . Dagbladet): Flere medier skrev onsdag kveld at to typer genmodifisert mais som er godkjent av EU til mat og videreforedling, nå også kan importeres til Norge. Maisen utgjør ingen uakseptabel risiko for miljøet eller norske forbrukere. Det har Miljødirektoratet slått fast med faglig forankring, sa miljøminister . Nå er det opp til EU-kommisjonen å likevel banke gjennom de genmodifiserte maisene.

Sånn er EUs avstemningsregler. Hovedmengen av genmodifisering har vært fokusert på matplanter med stor etterspørsel hos gårdbrukere, som soya, mais , raps og . Hjelpen bestod i lån slik at de sultrammede landene kunne kjøpe genmodifisert mais fra amerikanske bønder. USA ble beskyldt for å påtvinge de afrikanske landene . En maisplante kan ha fått tilført et gen som gjør den motstandsdyktig mot insektangrep. Både selve maisen, maismel og cornflakes laget av mais fra denne planten, må regnes som genmodifisert mat. Thomas Bøhn ved Senter for biosikkerhet i Tromsø.

Bøhn testet maisen ved å fore like grupper av vannlopper (Daphnia magna) . Ellen Hambro, direktør ved Miljødirektoratet, svarte 25. Hambro skriver at Miljødirektoratets anbefaling om å ikke forby import av GM- mais til fôr og andre produkter er i tråd med Norges linje på GMO-området. En fransk studie setter kreft hos rotter i sammenheng med genmodifisert mais av typen NK6som var sprøytet med plantevernmiddelet glyfosat (Roundup).

Ingen GMO-ris er godkjent i EU eller Norge. All GMO-ris er derfor forbudt uansett mengde. I to maisprøver var mengden GMO klart ulovlig og i ett brownieprodukt ble det påvist ulike mais GMOer. Brownieproduktet var så sterkt bearbeidet at det ikke var mulig å måle mengden GMO i prøven, men det er . Hva skjer med kjøttet på en gris som har spist genmodifisert mais ? Kan man si at kjøttet også da er genmodifisert?

Grisemor med unge som dier. Nei, ingen blir genmodifisert av å spise GMO. All maten vi spiser inneholder arvestoff (DNA), som igjen inneholder en lang rekke gener. Det er ikke dokumentert overføring av slike .