Geit kjønnsmoden

Kraftige, tettbygde dyr med korte lemmer og lite hode. Krumme horn, størst hos bukkene. Hårkledningen består av ull eller krøllhår, med lange, strie dekkhår ytterst.

Bukkene er kjønnsmodne allerede ved måneders alder, slik at det er viktig å avvenne dem på dette tidspunktet. Geitekjeene kan gå lengre sammen med moren. Gustav nyfødt med mor Geitene kan bedekkes fra ett.

Dette heftet er meint som eit rettleiingshefte for dei som sjølve ynskjer å driva landskapspleie med geit og kje, eller for bønder som ynskjer å selja eller leiga ut kje for landskapspleie. Heftet gjev heilskapleg informasjon om produksjonen, og det inneheld faglege tilrådingar og praktiske råd innan landskapspleie . Familiegruppen består ofte av en eldre søye, døtrene hennes og årslammene. Sauer er fredelige dyr, men værene kan sloss i brunstperioden når de konkurrerer om søyene.

De kommuniserer med kroppsspråk, lyder og lukt og breker for å holde . Du bør vente til geita er minst ett år før du begynner å avle på henne. Før ett års alder er hun ikke ferdig utviklet, og kan ha problemer med å gjennomføre drektighet og fødsel. Likevel blir faktisk geiter av begge kjønn kjønnsmodne så tidlig som to måneders alder, så det lønner seg å separere kjønnene etter dette hvis man . Men sauen spiser mer urter enn både geit , storfe og hest, og liker tre og kvister, så den får under naturlige forhold i seg godt med sporstoffer og mineraler.

De fleste er kjønnsmodne ved 8-måneders alder, men kg ser ut til å være minim um levendevekt for å komme i brunst. Geitene er enkle å få med seg, det holder å gå med ei bøtte med kraftfor og de følger etter deg til de får det de vil ha. Geiter er kjønnsmodne så tildig som i måneds alder, for at de skal kunne gå med mora hele . Fordi den er større og tyngre enn vanlig norsk geit , er den også lettere å holde innenfor gjerder. Selv om den kommer fra sydligere breddegrader, tåler den godt klimaet her oppe i nord. Boergeita blir tidlig kjønnsmoden , og kommer i brunst hele året.

Den kan få opp til tre kull i løpet av to år, og hvert kull kan bestå av et til tre . Flokkane er gjerne på 20–geiter og består av unggeiter og vaksne geiter med killingar. I flokken er det ei tydeleg rangordning med ei leiargeit som er den som dominerer. Vil ein flytte dyr, kan ein med fordel leie eller føre leiargeita først.

Når bukkane blir kjønnsmodne , vil dei i vill tilstand forlate flokken og . Både geit og bukk er kjønnsmoden når de er ett år, men hannene vil normalt ikke formere seg før de er nærmere tre år. Paringstida er i juli og august. Rådyr har forlenget drektighet – også kalt forsinket innplanting. Dette betyr at det går en viss tid etter paringen før det befruktet egget fester seg i livmora slik at . Voksne hunndyr kalles rå, geit eller rågeit. Vektene er relativt stabile fra.

Allerede i sitt andre leveår blir både råbukkene og rågeitene kjønnsmodne. Også rådyrbukken skiller . Dei mest vanlege hudparasittane på geit her i landet er lus, blodlus og pelslus. Dei kan opptre i store mengder og fører til stygg pels, hudirritasjonar, kløe og almen påkjenning. Dei fullfører heile livssylus på dyret.

Egga klekker i løpet av – dagar og utvikling til dei er kjønnsmoden tek 2-veker. Andre sjukdommer og misdannelser i kjønnsorganene (penis, testikler og bitestikler) kan også føre til nedsatt eller opphørt fruktbarhet. Forsinket kjønnsmodning. Om en er uheldig å skyte ei geit med kje, vil kjeene ha gode sjanser til å klare seg sammen med sin adoptivmor. Værlam er som regel kjønnsmodne når.

Kjeene er ikke kjønnsmodne under brunsten samme høst som de er født. Sommeren har gått fort, og nå er mange av dyrene inne igjen for vinteren. I fjøset har vi startet med høstens inseminering.

Etter at vi fikk fire flotte kje med Canadisk far i vår, fortsetter vi inseminering med importert sæd i år. Denne gangen kommer sæden fra Storbritannia. Hunnkatten blir vanligvis kjønnsmoden ved ca.

Hannkatten blir kjønnsmoden ved 6-måneder. Med unntak av burmeser, blir de fleste rasekatter litt seinere kjønnsmodne enn huskattene. Når hunnkatten når en vekt på rundt 3-kg, må . Kort om produksjonen i Norge ca. Fordelt på knapt 4buskaper stort utviklingspotensial beiter mer på lauv enn andre husdyr og gjør en god jobb for . Et dyr er ikke en ”bruk og kast”-vare, men et levende og følende individ.

Geit som melkeproduksjon i. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger. Som dyreeier må du spørre deg selv: Hva kan jeg gjøre for at dyret får et godt liv ut fra dyrets egne behov? Du må tenke nøye gjennom .