Gammelnorsk spælsau vekt

Re: slakte vekt gammel norsk spælsau. Da beveger du deg ganske nær grensa for kvalitetstilegg på slakt. Gammelnorsk har lam i snitt, mens NKS har 17.

Spørsmålet blir da om det . Villsau vs NKS innlegg 19.

Flere resultater fra gardsdrift. Sauen er godt tilpasset vårt klima og var i bruk allerede i jernalderen. På Island er rasen så å si . Sterke og svake sider i forhold til….

Rettferdig rasesammenligning. Den vanligste rasen: NKS. Rasen er altså lite påvirket av islandsk sau, finsk landrase og moderne avlsarbeid.

Størrelsesmessig er den en mellomting mellom den moderne spælsauen og gammelnorsk sau, og ullkvalitet og.

Dette er veiledende priser som forutsetter stamtavle og dokumentasjon av raserene dyr samt at lammene er i god vekst og har bra helsestatus. Typer dyr som ikke er tatt med i listen over, avtales i hvert enkelt tillfelle mellom kjøper og selger. Landslagets rasestandard. Husk at alle livdyr uansett, allti skal ha stamtavle, god vekt og godt rasepreg.

Med krumma horn og godt utviklet flokkinstinkt som de har arvet opp gjennom mange. Gammalnorsk spæl- sau og moderne spælsau har same opphav, men etter ca. Dei skal ha kort hale (spæl) utan ullhår, kronelokk og tydeleg pannelugg, små øyrer og livlige auge . Siden det er en nær sammenheng mellom levende vekt og slaktevekt hos lamma , favoriserer dette de store høstlammene. Hvordan man enn vender og snur på det, ser det ikke ut til å være mulig å oppnå en akseptabel totaløkonomi under dagens EUROP- klassifisering, særlig ikke for gammelnorsk spælsau.

Nøkkelen til å kunne velge en slik dyrevennlig driftsmåte som med gammelnorsk spælsau ligger i selve rasen. Forskjellen i fødte lam var stykk i favør norsk kvit sau, men forskjellen i antall slaktelam var kun 0stykk. Spæl hadde fortsatt det laveste tapet av lam gjennom året, og ble ansett som . For eksempel blir spælsau kjønnsmoden ved en lavere vekt enn Norsk kvit sau (avlspopulasjonen dala, rygja og steigar, heretter kalt NKS). For å kunne pare lamma må de være store og i godt hold.

Lam som skal pares bør ved høstveiinga være – kg for rasen spæl og for NKS være 45 . Vi er opptatt av dyrevelferd!

Dyrene på Gulli skal leve et trygt, godt og naturlig liv. Vi ønsker å bidra til at flere skal få et bevisst forhold til hvor kjøttet kommer fra. Et lam av gammelnorsk spælsau har vanligvis en slaktevekt på 8-kg. De var større og hadde dermed større slaktervekt. Kjennere mener at den gammelnorske.

Grunnvilkår for å få tilskudd (forskriftens § 2):. Tilskudd etter forskriften kan gis til foretak som er registrert i. Enhetsregisteret og som driver vanlig jordbruksproduksjon på èn eller flere landbrukseiendommer med de dyreslag eller de vekstgruppene det søkes tilskudd for, slik disse gruppene til enhver tid er.