Gammelnorsk spælsau slaktevekt

Re: slakte vekt gammel norsk spælsau. Da beveger du deg ganske nær grensa for kvalitetstilegg på slakt. Gammelnorsk har lam i snitt, mens NKS har 17.

Spørsmålet blir da om det . Oppstart med dyr, sau eller kjøttfe innlegg 7. Villsau vs NKS innlegg 19.

Flere resultater fra gardsdrift. Sterke og svake sider i forhold til…. Den vanligste rasen: NKS. Rettferdig rasesammenligning. Med krumma horn og godt utviklet flokkinstinkt som de har arvet opp gjennom mange.

Dette var større sauer med finere ull, lange haler og høyere slaktevekter. Vi er opptatt av dyrevelferd! Dyrene på Gulli skal leve et trygt, godt og naturlig liv.

Vi ønsker å bidra til at flere skal få et bevisst forhold til hvor kjøttet kommer fra.

Et lam av gammelnorsk spælsau har vanligvis en slaktevekt på 8-kg. Gammalnorsk spæl- sau og moderne spælsau har same opphav, men etter ca. Dei skal ha kort hale (spæl) utan ullhår, kronelokk og tydeleg pannelugg, små øyrer og livlige auge. Siden det er en nær sammenheng mellom levende vekt og slaktevekt hos lamma, favoriserer dette de store høstlammene.

Han sitter også i styret i landslaget. Dersom han solgte det gjennom de tradisjonelle . Grunnvilkår for å få tilskudd (forskriftens § 2):. Tilskudd etter forskriften kan gis til foretak som er registrert i. Enhetsregisteret og som driver vanlig jordbruksproduksjon på èn eller flere landbrukseiendommer med de dyreslag eller de vekstgruppene det søkes tilskudd for, slik disse gruppene til enhver tid er.

Hvordan man enn vender og snur på det, ser det ikke ut til å være mulig å oppnå en akseptabel totaløkonomi under dagens EUROP- klassifisering, særlig ikke for gammelnorsk spælsau. Smårasene som villsau – svartfjes – gammelnorsk spæl, har vanskelig for å nå disse klassene. Anmerkning: Salgsskinn farga spælsau – betyr at Nortura har plukket ut dette dyret til å produsere et ullent skinn som er . For spælsau er slakteprosenten på dei gode lamma omkring -. Sau, sauer, partået klovdyrslekt i oksefamilien.

Fra geitene, som de står meget nær, skiller de seg ut ved sine tverr-riflede, trekantede og mer eller mindre tett spiralsnodde horn, som hos hunnene er mindre enn hos hannene, eller de kan mangle. Sauebukken har heller ikke geitebukkens skjegg og ramme . Spælsauene har det på samme måten og går ute hele året med fri tilgang til gress og grovfor. Spælsau er en unik gammel sauerase med de gamle genene intakte. Det innebærer at den er en sau .

Et unntak er gammelnorsk sau, som har en helt spesiell fluktatferd. Fluktatferd varierer mellom rasene av sau, og atferden til gammelnorsk sau. Selv godartet munnskurv og parasitter som sauen kan leve med kan gi lavere slaktevekt og dermed økonomisk tap. Svake dyr holdes gjerne på innmarksbeite hele sommeren og . På vestlandskysten kan dyr av denne rasen gå ute heile året. Andre namn på sau av denne rasen er villsau, steinaldersau, vikingsau, ursau og . Hugs at her snakkar vi om sauer med ei slaktevekt på ca kg.

Gamalnorsk spælsau eller kvit spælsau , som også er korthala saueraser. Gamal norsk spælsau og kvit spælsau egner seg betre i meir tradisjonell sauedrift og gir meir igjen for fôret enn det den . Testokser fra Øyer (4okser, slaktes yngre enn vanlige slakteokser).