Gamle norske kuraser

Kategori: Norske kuraser. Fra , den frie encyklopedi. Hopp til: navigasjon, søk. Sider i kategorien Norske kuraser. Under vises av totalt sider som befinner seg i denne kategorien.

Rødt trønder- og målselvfe. Sidet trønder- og nordlandsfe. Seks gamle norske storferaser blir tatt vare på.

De seks storferasene som blir bevart i Norge er vestlandsk fjordfe, dølafe, sidet trønderfe og nordlandsfe, telemarksfe, østlandsk rødkolle og vestlandsk raudkolle. Her kan du lese mer om rasene, deres utbredelse og om bevaringssituasjonen i dag. Fokus på stordrift og rasjonalisering er i ferd med å fordrive de gamle norske storferasene.

Gammelrasekyr er levende kulturhistorie, mener gårdbruker Jan Erik Kjær Rusten. Blant disse finner vi Sida trønder- og nordlandsfe, Vestlandsk raukolle, Østlandsk raukolle, Dølafe, Telemarksfe og Vestlandsk fjordfe. Krisen over for gamle norske kuraser. Fire av seks bevaringsverdige storferaser i Norge er ikke lenger kritisk truet, viser ny rapport.

Telemarkskua og gamle norske kuraser står i fare for å bli utrydda. Flere norske kuraser kan forsvinne, fire av dem er allerede å finne på rødlista. SKJULTE EGENSKAPER: Ingvild Oldre Heggom tror det finnes fordeler med de gamle storferasene som vi ikke vet nå. Siden de gamle norske rasene er mindre enn de andre, produserer de også mindre melk.

Det er lett å tenke seg at de tradisjonelle husdyrrasene utgjør noe urnorsk og veldig gammelt , men slik er det ikke. Dette er litt viktig å være klar over at dette ikke er raser som vi har hatt siden steinalderen, sier Sæther. I virkeligheten er ingen av de norske husdyrrasene eldre enn vel 1år. Det var nemlig først midt på . Rasen er, i likhet med andre nordiske rødkoller, ikke svært gammel.

Kvalitetsegenskapene til melk og melkekomponenter fra gamle norske eller nordiske kurasene er aldri tidligere blitt undersøkt. Nå skal disse dokumenteres. Melkeroboter produserer store mengder datamateriale av høy kvalitet, som har potensial til bruk i avlsarbeid for melkeku.

Hensikten med disse analysene var å bruke . Tar vare på de gamle kurasene. Landbrukspolitikken i Norge har tatt en dreining mot satsing på moderne kuraser som produserer mye kjøtt og melk. Glemt er de gamle , norske kurasene som dannet grunnlaget for dette. De fleste av disse rasene står nå på rød liste, og det genetiske grunnlaget kan snart . Norsk Bufe En paraplyorganisasjon for avls- og raselag for de gamle norske storferasene Dølafe – Jarlsbergfe – Telemarksfe – Vestlandsk Fjordfe – Vestlandsk Raudkolle – Østlandsk Rødkolle.

Sekretær: Ingvild Oldre Heggom, . Gamle Norske Husdyrraser. Hei alle gammelraseinteresserte og bønder. I kveld kom jeg på en ide. Ideen kaller jeg for regionale gammelrasetreff. Der alle i ett passende stort område kan møtes helt uforpliktende på en kafe for å prate sammen og bli kjent med andre folk som har gamle kuraser.

På denne siden er et utvalg av mine landskapsbilder, som blant annet dokumenterer kulturlandskap. Bare jerseyfe, telemarksfe og sidet trønderfe og nordlandsfe ble opprettholdt parallelt med NRF. Restene av de gamle rasene dølefe, østlandsk rødkolle, vestlandsk rødkolle og vestlandsk fjordfe er nå reddet fra utryddelse . Når de får høre at dette er et norsk nisjeprodukt, blir de nysgjerrige.

Karlsson har også brukt spekemat av urfe når han har satt sammen norsk speketallerken.