Foton enkel forklaring

Vet ikke hvordan jeg skal forklare det enklere :). The Double Slit Experiment – eksisterer tid for fotonet. Har lys ( fotoner ) masse eller ikke? Elektromagnetisk stråling.

Realfag › Fysikk › Kvantefysikk Bufret Lignende 17.

På samme måte som alle gjenstander som har masse er bygget opp av atomer, er lysstråling bygget opp av fotoner. Vil fotonet av en bølge være. Derfor kunne ikke bølgemodellen forklare lys, selv om man ser interferensmønsteret på lik linje med bølger.

Som utslokking og amplitude mønster. Fotonet betegnes ved den greske bokstaven γ (gamma) da det tidlig viste seg at den radioaktive gammastrålingen var elektromagnetisk stråling med meget høy energi. Fagstoff: Vi bruker uttrykket elektromagnetisk om stråling av alle typer fotoner fordi vi oppfatter den som en kombinasjon av svingende elektriske og magnetiske felter.

Det hele beveger seg framover med lysets fart som en bølge.

Naturvitenskap: Jeg hører stadig ordet foton nevnt rundt. Foton er i kvantemekanikken et kvant av . Lys er elektromagnetisk stråling. Ladde partikler som svinger frem og tilbake sender ut elektromagnetisk stråling.

Lysfart, bølgelengde og frekvens. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Med en slik forklaring får man store problemer med å forstå at lyset øker farten til normal lyshastighet igjen straks det er ute av glasset, hva er det som gjør at fotonene plutselig får en fartsøkning? Beskriver vi lyset som bølger får vi ingen slike problemer.

Les essayet om den vakreste teorien vi har for å . Har lest litt rundt omkring på nettet, men det er ikke så lett for en uviten å skjønne disse forklaringene. Den som klarer å forklare dette på enklest mulig måte vinner en premie! I kvantemekanikk kan hver enkelt partikkel betraktes som en bølge og svaret blir derfor ikke nødvendigvis ja eller nei: en del av bølgen går gjennom høyre og en annen gjennom venstre spalte.

Fotoner kan frigjøres og absorberes av atomer. De har nesten ingen masse og ingen elektrisk ladning, men et variabelt energiinnhold som representerer farge (bølgelengde). Her er en enkel forklaring : Rundt atomkjernene svever elektronene i fastlagte baner .

Den har ingen påvirkning på energien til hvert foton og således vil ikke en økning av intensiteten ha noe å si for om et elektron løsrives eller ikke. Derimot vil intensiteten kunne øke strømmen mellom katoden og anoden. Om det er mulig å forklare fotoelektrisk effekt ved hjelp av bølgemodellen er en pågående diskusjon. Selv om internasjonale fysikere mener dagens oppfatning av lys er opplest og vedtatt, leter Oslo-fysikeren etter en annen forklaring på lys.

Gjennom historien har fysikere. Arnt Inge Vistnes mener også at dagens oppfatning av lys som fotoner gir et altfor stort tolkningsrom. Et foton er det samme som en . For selv de som har jobbet mange år med kvanteoptikk har rett som det er problemer med å forklare de eksperimentene de arbeider med på en helhetlig måte. Einstein var ikke den første som hadde ideen om fotoner , men han var den første som hadde det som utgangspunkt for en forklaring og ikke som en passende unnskyldning for å. Mange tenker på fysikk som en vitenskap der de fleste spørsmålene er besvart. Et eks er: En W laser avgir 60J i løpet av ett minutt.

Lyset har bølgelengden 632nm a) hvilken frekvens har fotonene sendes ut fra denne laseren? Men det finnes fortsatt.