Forskrift om hold av småfe

Formål, virkeområde og definisjoner. Under fanen lover og forskrifter ligger det litt forkjellig hentet fra lovdata. Fant du det du lette etter? Forskrift om velferd for småfe.

Tittel, Vedtatt, Nummer. Ny forskrift om inngrep på dyr.

Revisjon av holdforskriftene for storfe, svin, sau og geit. Nytt avlsregelverk for storfe, småfe , gris og hest . Statens informasjon om regelverk og tilsyn. Kjæledyr, konkurransedyr og produksjonsdyr. Den omfatter alt hold av småfe fra tradisjonell drift med fjøs og beitebruk til utegang gjennom hele året.

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 18. Samfunnets minimumskrav reflekteres i lover og forskrifter , men regelverk. Utforskning-og lekeatferd. Avslappet kroppsholdning.

Kravene i KSL-standarden bygger på offentlige lover og forskrifter , pluss noen egendefinerte krav i tillegg. Her finner du lenker til lovene og forskriftene, gruppert under samme overskrifter som de ulike delene i KSL-standarden. Regelverk om dyrevelferd.

Aktuelle lover og forskrifter Lov 19. Mattilsynet har mottatt din søknad om hold av husdyr ( småfe ) uten tilgang på tjenlig oppholdsrom. Du opplyser i din søknad at du søker om hold av voksne søyer av typen villsau i utedrift på. Veileder for hold av storfe og forskrift om hold av storfe. Menneskelig håndtering av dyrene utløser betydelige stressfaktorer, i småfehold og det bør det være et minimumskrav at dyrene tilvennes mennesker fra tidlig alder, jfr.

Det bør videre henvises til § om kompetansekrav iht. Skjemaet benyttes ved etablering av nytt godkjenningspliktig eller registreringspliktig dyrehol eller ved endringer i dyreholdet som ny eller ombygd driftsbygning, endret produksjonsform o. Når skal skjemaet brukes? Ved etablering av nytt dyrehold . UMB har et flerårig forskningsprosjekt på fysisk og sosialt miljø for geit. Forebygging av tap av lam i beitesesongen blir jobbet med gjennom flere forsknings- og . Dyreeieren har ansvar for at dyra til enhver tid har mat, vann, tilsyn og beskyttelse mot vær og vin sykdom og skader.

Det skal være etablert fôringsplass og tilleggsfôres ved . I følge forskrifter for hold av småfe , skal man sørge for at lamming på vinteren ikke skjer ved utgangerhold. Finnes det noen tilskuddsordning for å starte med villsau ?

Nei, det er ingen dedikerte støtteordninger for dette.