Forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien

Aktuelle kompetansemål i læreplanen. Læreplan i biologi – programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. I år er det 2år siden Charles R. Darwin ble født, og det er 1år siden han offentliggjorde sin teori for hvordan artene vi ser rundt oss er blitt slik de er blitt.

Med denne teorien forstår vi i. Det er også 2år siden Charles Darwin ble født, den 12. Lamarcks teori viste seg riktig nok å. Dagens evolusjonsteori er basert på Darwins teorier og komplettert med beslektet og nyere forskning som ikke var kjent for Darwin (se også nydarwinisme). Levende organismer bygd opp av celler.

Tøffeldyret (encellet organisme, to individer) Hver art har et bestemt antall kromosomer i cellene sine. En organisme vokser ved at celler deler seg. Gjøre greie for celledeling og for genetisk variasjon . Mål for opplæringa er at eleven skal kunne. Grunnleggende ferdigheter. Den forklarer hvordan alt liv på jorda er beslektet –og hvordan alle planter og dyr stammer fra de cellene som levde for milliarder av år siden.

Jeg vet noe om hvordan jorden stadig er i utvikling . Elevaktivitetene som er satt opp i denne oppgaven er basert på kompetansemål etter års- trinn og Vgyrkesfaglig studieprogram. Beskrive hvordan liv oppstod på jorda. Gjenkjenne hva en organisme er. Kjenne til menneskets utvikling.

Forklare utvikling av celler på jorda. Undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområder. Forsøk, tavleundervisning, oppgaver, lesing, muntlig aktivitet. Praktisk arbeid på naturfagrommet. Tema: Nova kapittel 2. Se egne kompendier: Feltbiologi, marinbiologi og høyfjellsøkologi.

PS: AKTUELLE KOMPETANSEMÅL I LÆREPLANEN. Kunne forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien. Hvilken non-stop overlever.

Gener og arv: veddeløpshester og mus. Evolusjon og klassifiseri ng s. Kompetansemål: forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien.