Flistalle sau

Utprøvingen er en del av prosjektet ProLocal, hvor man skal dokumentere dyrevelfer energiutnyttelse og økonomi ved bruk av lokalprodusert grov flis og torv i et kretsløpsbasert husdyrhold. Mål WP1: Utvikle et alternativt tallemateriale basert på lokalprodusert grov treflis til storfe og sau som har tilfredsstillende kvalitet og som kan dokumentere god dyrevelferd. Grov flistalle til sau og storfe . Drifting av flistalle til sau og storfe. Inger Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta. Vibeke Lin Bioforsk Nord Tjøtta.

Jørgensen, Bioforsk Nord Tjøtta. Halm og annet strømateriale til husdyr er kostbart, spesielt i Nord- Norge som har minimal korn- og halmproduksjon og hvor transportkostnadene fort blir . Talleløsninger gjør det mulig å bygge enklere og billigere driftsbygninger til husdyr. Målet med dette prosjektet var å utvikle et alternativt tallemateriale basert på lokalprodusert, grov flis til sau som har tilfredsstillende . Lokalprodusert flistalle til sau og storfe. INGER HANSEN, CHRISTIAN UHLIG, ODD ARILD FINNES, ARNE JOHAN. LUKKASSEN OG ROBERTS STURITIS.

Det viser forsøk fra Bioforsk Nord som nylig ble publisert. Halm er det dominerende tallematerialet i dag, men . I følge Bioforsk vil flistalle kunne passe godt inn i et driftsopplegg hvor en kombinerer hvileareal inne med fôring utendørs. I melkeproduksjon kan flistalle benyttes i . Jeg har lang erfaring med tallefjøs både til storfe og sau. Våt rundball er å be om dårlig talle , det samme er for stor dyretetthet. Jeg forer med rundball med ts på ca og hver sau har m2.

Tallen fungerer utmerket hvert år og jeg strør med halm på sandpute. Halm lite tilgjengelig i Nordlan Troms og Finnmark. Flis til strø har i stor grad vært importert fra Sør-Norge,.

Lokale resurser i form av skog og torv har vært lite brukt. Arild Finnes og Christian Ulhlig har hatt prosjektledelse. Et større prosjekt med utprøving av grov flis som liggeunderlag for sau og . Eggum – Gilde Norsk Kjøtt.

For sau og storfe kan flistalle være et dyrevennligere alternativ til drenerende gulv, viser et nytt feltforsøk fra Bioforsk. Få optimal drift av flistalle til sau og storfe. Fliskutter WCX CM uten hydraulisk mating (tidligere bx42). Nytt fra Helsetjenestene.

Tar kalvene opp tilstrekkelig IgG? Stine Margrethe Gulliksen og Liv Sølverød. Med fangfront til sau får man mulighet til å fiksere hele flokken, eller enkelt dyr.

Eivind Prestegår Fotland i Time Kommune har etter bygging av nytt robotfjøs valgt å utnytte deler av det gamle kufjøset til sau. Dette er en stor fordel ved behandling og tilsyn. NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter.

Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs . JPG Download FLISHUGGER FLISKUTTER BX62S WWW. Lurer på hvordan underlag du har til hesten din? Bruker selv et fodt lag med flis, og møkker hver dag.

Står den alene eller i samme boks med fler? Mange muligheter her 😉 Hva gjør du? Komposteringsprosessen, komposteringsplass, praktisk gjennomføring, forurensingsfare, næringsinnhold og næringstap.

Leon Johanson og Ulrikke Naumann.