Ferskvann på jorda

Det gjenværende ferskvannet som ikke er frosset ned er grunnvann, hvor kun en liten fraksjon er tilgjengelig over jorden eller i luften. Ferskvann er en fornybar ressurs, dog er verdens tilgang på rent ferskvann i økende grad minskende. Etterspørselen etter vann har allerede oversteget tilgangen i mange deler av verden og . Det er også tankevekkende at det bare er en brøkdel av vannet i kulen som er brukbar for mennesker – ferskvannet.

Imidlertid er nesten alt ferskvann lagret i ismassene i Antarktis, på Grønland eller i dype undervannsreservoarer.

Disse ressursene er i dag teknisk . Jorda er dekt av vann – men samler du alt ser det ikke så voldsomt ut. Hvis du foretrekker harde tall framfor visualisering kan USGS . Mesteparten av vannet på kloden finnes i havene, 9prosent. De siste prosentene er ferskvann , prosent er bundet i isen ved polene og i breer, prosent er grunnvann under bakken.

Hvis vi nå samlet alt ferskvannet som blant annet finnes i elver og innsjøer, ville det utgjøre en kule som ikke er mer enn kilometer i diameter – og det er altfor lite til at den kunne ses på illustrasjonen. Riktignok er drikkevann en ressurs som blir fornyet .

Som en kvise på jordas overflate. Selv om det er masse vann på Jorden , . LITEN: Kula på bildet viser alt vann på jorda samlet på ett sted. Sammenlignet med jordas størrelse.

Minkende forekomster av ferskvann kan true verdens matproduksjon og øke faren for væpnede konflikter, ifølge en amerikansk etterretningsrapport. Det er enorme mengder grunnvann på jorden , men hva er enorme mengder? Bittesmå rester av alle overflatesprengningene gjennom etterkrigstiden har funnet veien ned i grunnvannet på jorda. Men det finnes jo planer om å lage kanaler eller legge rør fra havet og utvinne ferskvann fra sjøvann på en billig måte.

VANN – FERSKVANN – OVERFLATEVANN – GRUNNVANN. Her gis noen eksempler på aktiviteter knyttet opp mot vann. Overflateavrenning og grunnvann som lekker ut av grunnen samles som ferskvann i innsjøer og elver. Det er nok vann i verden til å utfylle alle menneskers behov, problemet er at vannet er ujevnt fordelt og det utnyttes dårlig. Men det store problemet er ikke at vi ikke har nok ferskvann , problemet er å få det fra dit folk bor, og greie å få det så reint at det . Vannet i havet utgjør ca.

Vi har skrevet om hvor mye saltvann og ferskvann det er. Vi har også skrevet om konflikter om vann, og litt om hva vi bruker så mye ferskvann ti.

Minst en femtedel av verdens befolkning har ikke tilgang til rent drikkevann. Grunnvannet utgjør omlag av alt ferskvann på jorda. Av ferskvannet er ¾ lagret som is i pol-is og i isbreer.

Trekker man også fra den mengden . Prosentandel av alt vann. Av alt vann på jorden er ca 97. I følge USGS (Amerikas geologiske undersøkelse) er i underkant av av alt ferskvann i tillegg bundet opp i form av isbreer. På verdensbasis utgjør grunnvann av alt tilgjengelig ferskvann.

I flere land er dermed . Det er derfor vi kaller jorda den blå planeten. Bilde: Den blå planeten. Kanskje noe av det vannet du drikker fra springen har blitt drukket av en dinosaur?

Sola varmer opp sjøvannet, dampen stiger til værs, føres med vinden inn mot lan og regner ned over jorda. Der gir det liv til planter, dyr og mennesker,. De salte havene utgjør 9prosent av alt vann på kloden, mens bare prosent er ferskvann. Av det lille ferskvannet som finnes, er prosent .