Felleskjøpet spredetabeller

Finn opplysninger om produktdatabla leverandører og spredetabeller for gjødsel. Felleskjøpet nettbutikk – Yara OPTI-NS 27-0-(4S) fra Yara. Klorfattig kalium- og magnesiumgjødsel ( K) som i tillegg inneholder magnesium og svovel. Spesielt egnet til klorømfintlige vekster, som potet.

Har positiv virkning på stivelsesinnhol . Jevn gjødselspredning er en forutsetning for å få en god utnyttelse av næringsstoffene i mineralgjødsla. Det anbefales å velge gjødseltyper som det finnes spredetabeller for, slik at næringsstoffene blir spredd jevnt over jordet. Kverneland spredetabeller. Sprederinnstillinger med . Gjødselspredning er et arbeid som krever stor nøyaktighet ved grunninnstilling av maskinen.

Det er avgjørende at spreder og traktor stilles inn korrekt for å sikre effektiv bruk og utnyttelse av mineraltilførselen. Informasjonen på denne hjemmesiden vil hjelpe deg så du raskt finner korrekt og. Bufret Lignende Alle priser på gjødsel og ensileringsmidler gjelder fra hovedlager SIR eks mva. Evt frakt beregnes etter de til enhver tid gjeldende fraktsatser. Våre FK avdelinger og forhandlere vil påregne frakt og håndteringskostnader til sine priser.

Exacta EL er den minste og mest kompakte sprederen i serien. Etter å ha valgt spredertype, gjødselslag, spredebredde etc. Planteanalyser er et krevende arbeidsfelt, og riktig uttak av blad- prøven er avgjørende for å få verdifulle analysesvar.

Yara ønsker derfor fortrinnsvis at bladanalyser tas ut av rådgivere i Norsk. Rådgiverne er også sentrale ved tolkning av ana- lysesvarene fra Megalab, og påfølgende rådgiving. Utarbeider praktisk informasjons- materiell. Kontakt med firma for utveksling av erfaringer og enklere tilgang til spredetabeller.

Presisjonsdyrking, N-sensor i nært samarbeid med Yara. Bruk av bladgjødsel Flex Ni høst- og vårhvete øker både proteininnhold og avling. Det er anbefalt å tilføre omkring kg nitrogen (liter Flex N18) pr dekar pr gjødsling.

Bladgjødslingen foretas med ei ordinær åkersprøyte. Dette erstatter ikke ordinær delgjødsling med mineralgjødsel, men er et aktuelt tillegg. Du finner en nyttig produkt- og spredetabell for all gjødsla vår, og kan enkelt finne frem til produktdatabla vareleverandør og spredetabeller for hvert enkelt produkt vi selger! Gutta på tur: (Bakerst, f.v.:) Henrik Rue – Anlegg og Miljøservice, Rune Nærland – Eiksenteret Klepp, Svenn Hulleberg – A-K maskiner Rudshøgda, Martin R. Myrvang – Trama Harstad.

Riktig innstilling av mineralgjødselsprederen gir best resultat, både for. Det blir demonstrasjon av Einbøck Pneumatic Star direktesåmaskin, . Vårt hovedmål er å være bondens naturlig samarbeidspartner. Gjennom felles samhandling og engasjerte eiere, skal vi fortsette . Omregningstabell mengde næringsinnhold ulike, gjødselslag kg utgangspunkt gjødsel.

De påpeker at det er viktig at man følger instruksjonsboka og spredetabellen når man stiller inn for gjødsling i høye vekster. Kundeservice Eksisterende, Logg kunder raskere bestilling.