Fatland leieslakt

Standard deling (kverning, biffer, steiker): kr. Priser gjeldende fra 01. Retur og salg til produsenter. Salg og bearbeiding av kjøttvarer til egne produsenter. Dette skal også komme våre.

Bonus og leveringstillegg. Har du lyst på bedre grisebonus? Norges største private kjøttbedrift. Vi henter slakt fra hele Sør-Norge og har fokus på de firbeinte dyreslag.

De neste ukene blir det daglig klippet og slaktet 3. Slik bidrar du til korrekt oppgjør og at vi. Igjen er det slik at vi unngår investeringer i en kapasitet som ikke er nødvendig. Ditt søk i Tåsenv ga ingen treff, derfor har vi utvidet området vi søker i. Professor Birkelands vei 30A,. Lofoten, Vesterålen, Hamarøy, Salten, Kvæfjor Skånlan Ofoten og Sør-Troms. I tillegg har vi livdyrhandel, nødslakt, leieslakt og produksjon av egne salgsprodukter.

Vår bilpark på egne dyrebiler, sørger for inntransport av dyr på en sikker og trygg måte. Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (anima- liehygieneforskriften)stiller strenge krav til hva som vurderes som nødslakt utenfor slakteriet. Frakttilskuddet utbetales til slakteriene, ikke direkte til produsentene,. Tallene er inkludert leieslakt og ekskl. Endret geografisk produksjonsmønster.

Innfraktmønsteret følger. Kilde: Animalia , Fagtjenesten for ull. Nortura Forus Ullavdeling. Omfang av norsk fjørfeproduksjon. Kun to reinslakteri med overskudd.

EFSA vil modernisere kjøttkontrollen i EU. Dyrøymat utvider for fem millioner. Danskene overtar Tulip Norge. Døde av stikkskade på slakteri. Nye Eide-design ga VM-gull.

Ny og bedre smak – hva er. De har også økt slaktevolum betydelig. Fatland taper litt i markedsandeler.