Fangfronter storfe

Handle rimelig utstyr og maskiner på nettet når det passer for deg. Fronter til storfe vil ha ulik utforming og bruksområde. Ulike dyregrupper krever ulik utforming og funksjon til fronten. En okse på 6kg stiller andre krav f. Kapittelet gir en beskrivelse av ulike typer fronter, og beskriver hvilke funksjoner og bruksområder de ivaretar.

Behandling, inseminering, samt arbeid i binge eller på forbrett kan være arbeid forbundet med stor fare for liv og helse.

Høyere krav til sikkerheten for dyr og røkter, gjør derfor at bruk av fangfront stadig blir mer aktuelt ved innredning av driftsbygninger for storfe. Valg av type front, avhenger av dine behov for inspeksjon og ikke minst av hva du fôrer med. Se de ulike frontene i katalogen på høyre side.

Bla i katalogen på høyre side for å se detaljer. Runde fôrhekker har plass til en liggende rundball, og finnes med skråfront eller enkel bøylefront. Den åpnes enkelt for fylling av fôr.

Tak over hekken er tilgjengelig. Kvadratiske fôrhekker ( 2x2m) har plass til en rundball, og finnes med kirkestolfront, skråfront, fangfront , enkel . Dette er en fastskrudd fangfront for voksne dyr samt ungdyr med justerbar nakkebredde.

En kan sette inn ekstra utfyllingsrør for å øke bredden på forfronten. Det er sikkerhetsfunksjon på fangspilen slik at enkeltdyr kan frislippes. Det bør minst være like mange fangfronter som antall dyr i bingen. Det kan være en fordel å sette inn fangfront til yngre kviger også, slik at de venner seg til å stå fiksert. Tilrettelegging for inseminering.

Vi er en landsdekkende leverandør av fjøsinnredning og utstyr til storfe. Klikk her for mer informasjon om våre produkter og tjenester. Spesialrådgiver bygg for storfe. Oppvokst på fôrbrettet til.

Utdannet innen landbruksteknikk ved. Endring i retningslinjer for hold av storfe juli. Vi leverer alle typer fangfronter , bingeskiller, gjødselskraper, drikkekar, gummimatter, kubørster, kalvebinger og belysning.

Går du med byggeplaner og ønsker gode råd om bygging av storfefjøs, kontakt Frank Robert Hanshus i . Ta kontakt for tilbud levert hjem til deg-. Ditt navn ( obligatorisk). Postnummer ( obligatorisk).

DeLaval HLStilbyr hodeopplåsninger som fungerer smidig, dette gjør det enklere å fange inn dyrene. Den nedre åpningen for hodet gir økt dyrevelferd og sikkerhet. HLSer også skånsom mot kyrnes øremerker og har transponderbeskyttelse for å unngå problemer med halsreimer.

Fangfronter fra DeLaval. Store drikketrau i UV-bestandig polyetylen med skvett kant for storfe , hest, sau og geit. Utrykningstid på timer, timers service. Skal betjene både ku og kviger. System for utskilling av melk fra robot og transport av kalvemelk til kalkvekjøkken.

Transport av melk fra robot til . Plass til drøyt dyr. Vi har allerede vært i besetninger i Nordland og Troms, nå gjenstår bare en tur til Finnmark, sier Inger Hansen som leder prosjektet Økt produksjon av storfekjøtt i Nord Norge.