Fakta om høner

OM HØNENES BEHOV OG FORHOLDENE PÅ GÅRDEN. Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk. Ett A4-ark er plassen ei norsk burhøne har til disposisjon. Tamhøns (Gallus gallus domesticus), også kalt høns , er en domestisert utgave av arten jungelhøne som eksisterer som ulike raser.

Egg er sett på som fruktbarhetssymbol. Hvis man spiste mye egg ville man holde seg frisk og få mange barn.

Egg har en spesiell tilknytning til påske. Det er veldig mange høneraser. De mest vanlige som brukes til eggproduksjon er brune og hvite. Vi har også mange ”hobbyhøneraser” som holdes pga. Da er hønene tillitsfulle og rolige.

Fra -ukers alder legger de egg, spiser, vasker seg i strø og flis, sliper neglene, pusser fjærene og kakler mye og lenge mens det er lys. Hønsestell er et omfattende emne. Og det dukker alltid opp spørsmål en ikke har svar på – om høner som blir syke, som slutter å verpe, som har besynderlig og upassende adferd og mye, mye mer. Det vi skal ta for oss her er hva en bør vite eller tenke gjennom .

Slik begynte temmingen å domestiseringen av hønsefuglene. Domestisering: Temming av villdyr til husdyr). Stress er sykdomsfremkallende og plassmangel er en stressfaktor. Dess bedre plass hønene har dess mindre utsatt er de for infeksjonssykdommer. Liksom mennesker og andre dyr er også høner som mistrives mer mottakelig for sykdom.

Store raser må naturligvis ha . Høns holder vi for å få egg og kjøtt. Høna legger egg i en rugekasse. Noen høner er frittgående, mens andre må leve sitt liv i bur. I Norge er den vanligste rasen hvit italiener.

Fjørfe kaller vi høns , kalkuner og ender. Dette er en viktig næring i landbruket. Hannen kalles hane, mens avkommet kalles for kylling. Her kan du lese om og få fakta om verpehønekyllinger, kontra slaktekyllinger.

Bur skal inneholde vaglepinne, strøbad og rugekasse. Sju høner tillatt i hvert bur. Hvert dyr skal ha 6kvadratcentimeter bruksareal (litt mer enn et A4-ark). Ingen krav om naturlig dagslys.

Tre millioner høns , som har fullført sin oppgave med å verpe på samlebånd i et år , blir årlig gasset ihjel i containere og kastet fordi det ikke er høy nok profitt. Kylling har et større kjøttutbytte, og passer bedre inn i et moderne fjørfeslakteri enn høna , sier Svihus. Fakta : SLAKTEKYLLING OG VERPEHØNE. Eieren har høner for å få egg. Hunder og hønsehauker kan ta høner.

Den divergente delen av. Vi ønsker oss høner , men aner ingenting om det enda. Disse eggene er ubefruktet og kan ikke bli til kyllinger (og blir spist av oss)? Må høna parre seg for å få kyllinger da? Kan ikke de eggene vi spiser bli til kyllinger hvis høna får ruge på dem?

Jeg har opplevd å finne egg som sa klunk inni. Kyllinger tåler dårlig å ligge . Inni ei høne ligger eggeplommene på rekke og rad og venter på å bli ferdige egg med skall. Høner søker menneskelig kontakt. Vi studerer hvordan eggproduksjon foregår – både på innsiden og utsiden av høna ! Programleder: Line Jansrud. Slik lever norske høner.

Denne vil alltid være på nett . Nordmenn setter årlig bokstavelig talt til livs flere titalls millioner kyllinger, og minst like mange egg. En representant for Mattilsynet har nå laget en fakta -oversikt over de ulike lovregulerte formene for hønsehold i Norge. Visste du for eksempel at en gjennomsnittshøne bare. Allikevel inngår årlig over tre millioner høns i norsk landbruk.

De er del av en industri som har ett mål for øyet: flest mulig egg, og det billigst mulig.