Evolusjonsteorien enkelt forklart

Evolusjonsteorien handler om livets utvikling på jorda. Det er tydelig at mange følelser fortsatt settes . Det er storhet i dette synet på livet, skrev Charles Darwin på siste side av Artenes opprinnelse: – Fra slik en enkel begynnelse, er det utviklet uendeligheter av vakre og vidunderlige former. Første oppslaget utsolgt på dagen.

I boken forklarte Darwin først og fremst hvordan den organiske verdenen har utviklet seg, og han fremla en teori som forklarte hvordan utviklingen foregår. Teorien er også kjent som evolusjonsteorien , ettersom evolusjon betyr biologiske endringer innenfor ulike arter og .

Likevel har den har endret vårt syn på naturen og oss selv . Mye av vår atferd er basert på biologiske faktorer , og dermed er evolusjonsteorien ikke bare viktig for biologien, men også for psykologien. Darwin visste imidlertid ingenting om hvordan arv foregikk. Han trodde også at arv av ervervede egenskaper var mulig, og var uvitende om Gregor Mendels forsøk. Forsåvidt en morsom (men uvitenskapelig) teori, men missing link er ikke lenger et begrep som brukes vitenskapelig i evolusjonsteorien – litt enkelt forklart så impliserer den diskret utvikling (at man hopper fra art til art) heller enn en kontinuerlige evolusjon med mutasjoner i hvert eneste individ.

Malthus konklusjon på denne betraktningen var at det var opp til hver enkelt å ta vare på seg selv (self help) og at dette var Guds måte å oppfordre til arbei flid og ærefrykt på. Darwinismen regnes i hovedsak for å være den teorien som i dag står sterkest som forklaring på at en evolusjon har foregått. Noen eksempler på store hendelser i løpet av livets utvikling på jorda er overgangen fra enkeltcellede til flercellede organismer, overgangen fra.

Hans teori om evolusjon gjennom naturlig utvalg er et viktig fundament for utviklingslæren.

Er ikke dette et bevis på evolusjon ? At vi tilpasser oss etter leveforholdene. Eller sier kreasjonistene at Adam var lys og Eva mørk, og at de som var mørke flyktet mot sol og varme mens de lyse flyktet mot kjøligere strøk? Og hvis noen skal begynne å kalle meg rasist . Hans forklaring på at marine fossiler ble funnet flere tusen meter over havet var at det som har vært hav var nå lan og han mente at summen av mange jordskjelv kunne være forklaring på hevingen. Han var også av den oppfatning at landmassene på jorda flyttet på seg og at England noen ganger har . Denne mekanismen er foreløpig ikke påvist, og for å se fanden i hvitøyet, jeg trenger en forklaring for å tro på det. Om du ser helt enkelt på evolusjon , slik som jeg skisserer, så handler evolusjon om å forklare en prosess som skjer over en lengre tidsperiode.

Bli den første til å kommentere denne artikkelen. Vi har sendt deg en epost! Vennligst les eposten og klikk på linken som følger med for å gjøre kommentaren din synlig. Ditt navn Du kan være anonym med et kallenavn, om ønskelig Obligatorisk Din epostadresse Ikke synlig for . For 1år siden utga han boken om evolusjonsteorien , “Artenes opprinnelse”, som forklarte hvordan arter oppstår over tid. Han brukte et enkelt språk som de fleste kunne forstå.

Darwins og Wallaces´ evolusjonsteori gir en naturlig forklaring på artsrikdommen på jorda og har betydd like mye for biologene som Newtons gravitasjonsteori for fysikerne. Det er populasjonen som gjennomgår evolusjon , ikke enkeltindividet. Populasjonen blir derfor den minste . Dette er evolusjon i praksis.

Ideen til Darwin er svært enkel.

En evolusjonær historie hvor nye arter har tatt utgangspunkt i eldre arter gir en naturlig forklaring. Det vil alltid finnes individer i en. Darwins evolusjonsteori , som nå må regnes som en etablert evolusjonslære, førte gradvis til en permanent forandring i det rådende verdensbildet i årene etter at. Darwin sin alternative forklaring , som ikke bare gjorde rede for samspillet i naturen, men som også forklarte hvordan dagens veldige kompleksitet i . En tenåring som heter Alicia, sier: Hvis man ikke er forberedt, lar man sannsynligvis være å si noe for å slippe å komme i en pinlig situasjon. Som Alicia peker på, er forberedelse viktig for å lykkes.

Jenna sier: Jeg føler meg tryggere på å snakke om skapelsen når jeg har et enkelt og godt gjennomtenkt eksempel å bruke. FinnIslam – Islam enkelt forklart. Alt ved evolusjonsteorien er ikke en realitet ifølge filosofien av vitenskap. I løpet av de siste tiårene har det vært økende diskurser om vitenskap, evolusjon , og troen på Gud. Det er en skjult forutsetning i denne voksende diskusjonen.

Forutsetningen er at vitenskap . Selv om enkelte ivrige (og helt sikkert velmenende) apologeter i USA mener at det er umulig å forene evolusjonsteorien med kristen tro vil jeg altså fastholde begge disse to størrelsene som. Enkelt sagt så tenker jeg at det å være skapt i Guds bilde handler om å være tiltalt av Gud på et eksistensielt plan.