Eu medlemmer

Forhandlinger pågår også med andre land. Utvidelsesprosessen er noen ganger omtalt som europeisk integrasjon. Dette uttrykket er imidlertid også brukt om dybden i samarbeidet mellom EUs medlemsstater som øker i takt . Den europeiske union, EU , er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av medlemslan med hovedsete i Brussel.

Det vil si at det er mange land som ikke er tilsluttet den europeiske unionen.

Hvem som er medlem finner. EU består i dag af lande. EU hadde knapt vokst til medlemsland før man tok fatt på forberedelsene til den historiske utvidelsen mot øst.

Estlan Latvia, Litauen, Malta og Kypros EU – medlemmer. Foto: European Commission Audiovisual Service. Januar Det europeiske frihandelsforbund (Efta) dannes av Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Sveits, Østerrike og Portugal.

Her finner du en oversikt over hvilke land som er medlemmer av EU – eller med i EØS-samarbeidet. Det er betydelige forskjeller mellom nye medlemmer og .

Serbia har innledet forhandlinger med EU med sikte på medlemskap. La oss se på det formelle først: det følger av artikkel av traktaten om den Europeiske Union at bare europeiske stater kan bli medlem av EU. I en stadig mer globalisert verden er det ikke like lett å si hva som naturlig er en europeisk stat.

Handler det først og fremst om verdier eller geografi? Tenkningen bak validering av realkompetanse er en interessant strategi for de baltiske land som nå er i ferd med å bli EU – medlemmer. De nordiske land gjennom Nordisk Ministerråd har spilt en betydeli g rolle i arbeidet med å initiere organiseringen av det voksenpedagogiske feltet i de baltiske land. Finlan Island og Sverige valgte i motsetning til andre vest-europeiske land å ikke innføre midlertidige restriksjoner i forhold tildisse landene. Retten til fri bevegelse av tjenester er forankret i . Det er mange grunner til hvorfor man ønsker seg et norsk EU -medlemskap.

Her har vi samlet ti grunner til hvorfor Europeisk Ungdom hver dag står på for å få Norge inn i det . Denne artikkelen behandler forholdet mellom sikkerhet, integrasjon og assosierte ikke- medlemmer i EU. Artikkelen studerer unionens bidrag til sikkerhet og stabilitet i egen region ved å se nærmere på integrasjonsprosessens stabilitetsfremmende dynamikk. EU som fredsprosjekt er en velkjent idé, men dens fortsatte . Selv om jeg i utgangspunktet er EU -tilhenger, er jeg vettskremt og tror at gode, rett-troende kristne nordmenn vil henfalle til den fordervede katolisismen hvis Norge blir medlem av EU.

Med et tettere samarbeid med de katolske landene i . Samtidig ble rumenere og bulgarere medlem av Europaparlamentet (EP).

Bulgaria og Romania ble EU – medlem 1. Antall medlemmer i Europaparlamentet er nå .