Eu domstolen

Den utgjør således EUs juridiske myndighet og fører i samarbeid med domstolene i medlemsstatene kontroll med EU -rettens konforme anvendelse og fortolkning. Bufret Lignende Oversett denne siden Court of Justice of the European Union. Seneste domme og forslag til afgørelse.

EU – domstolen ser till att EU-lagstiftningen tillämpas enhetligt och korrekt. Europeiska unionens domstol (tidigare EG- domstolen ) ligger i Luxemburg. I och med att Lissabonfördraget trädde .

Er bridge en sportsgren? Organene har fått delegert myndighet av medlemslandene, og er dels overnasjonale, dels mellomstatlige i sin utforming . Det betyr at Uber kan underlegges samme reguleringer som andre taxiselskaper. En prejudisiell avgjørelse er en avgjørelse hvor en domstol fra et medlemsland ber om en tolkning av felleskapslovgivningen i en sak som er forelagt domstolen i det landet. Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur.

Det er opp til medlemslandene å avgjøre hvordan regelverket skal tilpasses. Nå oppfordrer de EUs institusjoner og regjeringer om å engasjere seg i saken for å sikre offentlig tilgang til informasjon. De lagrede dataene omfatter . Intel ble dømt til å betale milliarder for å skvise AMD ut av markedet.

Tvist om parkeringshus kan ende i EFTA– domstolen. Innen få dager må Norge svare EFTAs overvåkingsorgan (ESA) overbevisende godt på en klage om brudd på anskaffelsesreglene. Hvis ikke, er EFTA– domstolen neste. Det är den som slutgiltigt avgör vilka spelregler som ska gälla.

Den svenske domaren heter Carl Gustav . Selskapet kan dermed ikke påberope seg frihetene som gjelder for digitale tjenester i EU. Tvert imot står medlemslandene fritt til å regulere Uber på akkurat samme måte som andre . För det första ansvarar den för säkerställandet av. Provisions on the possibility for an EFTA State to allow a court or tribunal to ask the Court of . Det hører under EFTA- domstolen å gi rådgivende uttalelser til medlemslandenes domstoler om fortolkningen av EØS-avtalen.

Når et slikt spørsmål blir reist ved en domstol i en EFTA-stat, og domstolen finner at en uttalelse er nødvendig før den avsier sin d om, kan den anmode EFTA- domstolen om å gi en slik uttalelse, jf. EU’s traktater og EU-lovgivningen. Bokbransjen i Europa jobber nå for at konsekvensen må bli en åpning for null moms både på e-bøker og papirbøker.

Domstolens uppgift är i huvudsak tredelad.