Etterutdanning sjåfører

Etterutdanningen bygger videre på kunnskapen og den erfaringen som sjåføren har tilegnet seg. Det legges vekt på erfaringsutveksling og refleksjon rundt egne erfaringer. Du skal utdype og repetere kunnskap som er viktig for sjåførens hverdag, og bli oppdatert på gjeldene regelverk. Har du lyst til å bli yrkessjåfør eller trenger etterutdanning for å beholde yrkessjåførbeviset ditt?

I denne kursoversikten finner du kurs både for deg som ønsker å starte på reisen mot å bli yrkessjåfør og for deg som trenger etterutdanning. Dette er et etterutdanningskurs for sjåfører innenfor persontransport. Obligatorisk etterutdanning.

Hva er obligatorisk etterutdanning ? Direktivet omfatter to viktige nyordninger for yrkessjåføer i Norge – krav om videreutdanning for alle nye sjåfører , og krav om etterutdanning hvert . YSK etterutdanning yrkessjåfør – godstransport. Alle som vil arbeide som yrkessjåfører må ha ervervet seg et kompetansebevis. ETTERUTDANNING SJÅFØRER AS.

Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. For informasjon om alle våre kurs, klikk her. Myndighetenes målsetning med å innføre krav til både grunn- og etterutdanning for yrkessjåfører er å bedre trafikksikkerheten og sjåførenes sikkerhet i det arbeid de utfører i tillegg til kjøring. Innenfor dette ligger det også et krav om at sjåførene skal øke sine kunnskaper og ferdigheter innenfor temaet optimal kjøring. Svar: Det avhenger av kursarrangøren så det er ikke mulig å si noen eksakt pris.

Svar: En betongpumpebil er ikke bygd for å transportere gods med. Ergo kommer den ikke innunder kravet for yrkessjåførkompetanse. Blir du stoppet, er politianmeldelse resultatet. Hensikten med den nye utdanningen er å ivareta sikkerheten for deg som yrkesutøver og forbedre . Vi holder kurs i etterutdanningen av yrkessjåfører. Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 16.

Førerkortklasser: C, C CE, C1E, D DE, D1E. Regelmessig etterutdanning for yrkessjåfører på tung bil. For å få fornyet beviset, må sjåfører gjennomføre et 35-timers etterutdanningskurs.

Det skal ikke avlegges noen prøve i forbindelse med etterutdanningen. Det er ikke krav til å avlegge eksamen. Denne ordningen omfatter alle sjåfører som kjører mot vederlag (lønn og andre økonomiske eller materielle godtgjørelser). Eventuell behov for leie av bil kan komme i tillegg). Dette innebærer at alle sjåfører skal ta etterutdanning hvert femte år.

Forskriften omhandler krav til grunn- og etterutdanning , prøver, gebyr, bevis, samt vilkår for godkjenning og drift av lære- og prøvesteder, herunder.