Elitemelk krav

For at melk skal klassifiseres som Elitemelk , må en rekke krav innfris. Celletall, bakterieinnhol sporeinnhol syretall og frysepunkt med mer blir kontrollert ganger per år. Målt etter objektive kriterier er vår Elitemelk vurdert som fremragende kvalitet også i internasjonal målestokk. Dersom melka tilfredsstiller krav for oppstart på stoppkriteriet (minimum 1. klasse), kan produsenten levere melk fra og.

Formålet med regelverket er å stimulere til produksjon av melk med tilfredsstillende kvalitet, ivareta TINEs omdømme og være i tråd med behov og krav fra TINE Råvares kunder. Regelverket skal gi TINEs melkeprodusenter viktige styringssignaler og grunnlag for forbedrende tiltak. Sommeren og beitetid kan være en utfordring med tanke på aerobe sporer i melk. Vi snakker spesielt om Bacillus cereus som kan forårsake alvorlige kvalitetsfeil på Tines konsummelkprodukter. Ikke la sporene forurense melka i beitesesongen.

Få med deg praktiske tips for å sikre god melkekvalitet i . Disse grensene kan forandres o. Produksjonstap av melk er ikke . Derfor premierer TINE melkeprodusentene for å levere god melk. Plakett og blomster er velfortjent etter år med elitemelk. Her er prismottakerne Liv Else Aftret og Hans Peter Brøndbo. I tillegg til krav om elitemelk , er det også krav om . Denne informasjonen er ment for virksomheter som skal starte med eller driver med produksjon av melk og melkeprodukter. Krav til lokaler, utstyr, drift og kompetanse for meieri.

Kartlegging av alternative barrierer for produksjon av melkebaserte produkter produsert av ikke-varmebehandlet melk. Hele 7 av leverandørinelk fra ku og 7 av leverandørmelk fra geit tilfredsstilte kravene til elitemelk. Problemet er å ivareta denne kvaliteten gjennom den videre bearbeiding og produksjon av melkeprodukter. For å klare kravene til elitemelk , trenger man gode rutiner, mener de. Vi vasker hver enkelt spene med grønnsåpevann før melking.

Og vi bruker prøvekopper før vi setter på melkeorganet for å ta prøver, sier Wenche. For melkeanleggets del er det viktig å bytte spenegummien ved behov. Ann-Karin Sun som driver gård på Sun og John Arne Ormø, som har gård på Torget, mottok TINEs plakett for levering av elitemelk i år.

Og for å få utmerkelser for elitemelk og godt dyrestell, er det litt av hvert som må tilfredsstilles. Det er en utmerkelse som henger meget høyt. Kari Aamyri og Jan Anders Bø fra Gjemnes mottok tirsdag kveld TINEs høyeste utmerkelse for topp melkekvalitet, Sølvtina. Hver dag måler Tine kvaliteten på melka fra norske melkeprodusenter. Den beste melka kategoriseres som elitemelk.

Bønder som klarer å levere elitemelk hver eneste dag i år, hedres av Sølvtina. I høst har melkeprodusenter flere steder i landet plutselig registrert at frysepunktet på melka har endret seg. Flere steder har endringen vært såpass stor at bøndene frykter at de ikke lenger klarer å oppfylle kravet til elitemelk. For å få elitemelktillegg stilles det krav til blant annet bakterienivå, celletall, sporer .