Eksempel på næringskjede

Tegningen viser en forenklet næringskjede i Barentshavet. De enkle pilene peker fra organismen som blir spist til organismen som spiser den. Mange har en variert meny, for eksempel spiser sel både . Hver organisme befinner seg på sitt.

Isbjørn, spekkhogger, vandrefalk, makrellstørje og de største krokodillene og de største kattedyrene er andre eksempler på topprovdyr.

Dyr kan ikke lage sin egen mat. I en detrituskjede eller . De må enten spise planter, eller spise dyr som har spist planter. Dyr som spiser planter er førsteforbrukere. En hare er en førsteforbruker.

Bilde: Haren er førsteforbruker. Under her er et eksempel på hvem som spiser hvem for å næring.

Innen for næringskjeden har vi også: – produsenter : produsent betyr levende organismer. I plantene omdannes noe av druesukkeret til andre energirike organiske molekyler som for eksempel fruktose (fruktsukker), sukrose (rørsukker), stivelse og cellulose (kostfiber). En art vil vanligvis delta i flere næringkjeder og det er grunnen til at vi har flere næringkjeder i ett næringsnett.

Det er disse energirike . På bildet under ser du et eksempel på en næringkjede. Hei, vi er to jenter som har prosjekt å skrive om næringskjeder og næringsnett. Men vi finner ikke mye bra fakta. Så vi lurte på om du kunne gi oss noen eksempler på næringskjeder og næringnett i havet, og forklare oss hva det er?

Næringskjede og nedbrytere innlegg 26. Fagstoff: Denne siden er en fortsettelse av innledning og repetisjon om økologi. Siden presenterer temaer og begreper fra næringskjeder , næringsnett og kretsløp. Dette er temaer som er knyttet til kompetansemål i ungdomstrinnet og er kun repetisjon her.

Blåbær-rype-mår-rev- kongeørn. Tre-billelarve-flaggspett-hønsehauk. Forbrukere er alle dyr som lever av planter eller andre dyr.

Organismer som lever i de frie vannmasser og som driver med havstrømmene. Planteplankton utnytter sollyset som energikilde og produserer mat for dyreplanktonet. Jeg prøver å lage meg en næringskjede i fjellet som er lett å huske. Eksempel på næringskjede fra havet.

En næringskjede på land er for eksempel : Haren blir spist av reven og noen rov fugler. Småfugler spiser mark og smådyr. Rovfugler spiser mus, småfugler og hare. De som spiser flest andre dyr er rene kjøttetere som gaupe og rovfugler. Produsentene er som regel planter, som gjør om energi i . Reven kan også leve av fugleegg . Alle de levende organismene i et økosystem kan deles inn i tre hovedgrupper: PRODUSENTER: Plantene kalles produsenter fordi de kan produsere sin egen næring.

NEDBRYTERE: Sørger for at byggestoffene i døde . Fra autotrofe primærprodusenter til tertiær forbrukeren å nedbrytere, lære alt om næringskjeder og duk med storyboards og næringskjeden eksempler. Dette kan vi se illustrert i en næringskjede. Vi har også noe som kalles nedbrytere, det er organismene som bryter ned døde planter og dyr, nedbryterne er bakterier, sopp og små dyr. To ulike eksempler på næringskjeder.

En av fysikkens grunnlover sier at energi ikke kan bli borte eller oppstå, men bare gå over i en annen energiform av samme eller lavere kvalitet.