Eksempel på global interessekonflikt

Eksempler er olje- og kullindustrien, og de prøver å påvirke politikerne til ikke å gjøre store forandringer. Det at brenner ned regnskogen bidrar også til det omdiskuterte temaet om global oppvarming. Noe annet man kan gjøre er for eksempel å kjøpe produkter som er produsert takket være regnskogen.

Det er global oppvarming som er mest aktuelt for miljøet og som vi mennesker må tenke mest på nå. REGNESKOGEN SOM GLOBAL INTERESSEKONFLIKT HVORDAN KAN VI REDDE REGNESKOGEN? De gode nyhetene er at det er mange mennesker som ønsker å redde regnskogen.

Regnskogene forsvinner raskt. De dårlige nyhetene er at det å redde regnskogene ikke vil bli enkelt. Svært ofte er det riktig nok andre enn miljøsynderne selv som må lide for miljøskadelig aktivitet, og et typisk eksempel er utslipp av klimagasser.

Slike utslipp kan gi store økologiske skader, og de økonomiske konsekvensene av høyere havnivå, ørkenspredning og hyppigere og sterkere stormer og flom kan bli svært . Fagstoff: Oppsummering av innholdet på sidene om miljøproblemer og samarbeid. Mennesker har forskjellige interesser knyttet til bruk og vern av land og vann, så ofte må vi ta valg som får konsekvenser for noen. Skal vi for eksempel utnytte skogen og fjellet som sauebeite, eller la rovdyrene herske?

Hvor skal vi få maten fra når matjord blir lagt under asfalt og betong?

Transport og forurensing. Globale interessekonflikter. Kjøretøy brukes veldig ofte noe som fører til store mengder av COutslipp, og vi blir utsatt for forurensning, noe som ikke er bra for helsa vår eller miljøet på noen måter. Dette går ikke bare ut over vi som kjører mye som vi gjør i for eksempel Norge, men . I de siste ti årene har den globale handelen økt enormt i verden.

Flere milliarder krysser mellom de rike landene hvert år. I dag er det mer enn nok mat til alle i verden, men allikevel sulter en halv milliard mennesker. Omfang: samlinger, hver på timer. Målgruppe: Ungdom og voksne med norsk eller annen kulturbakgrunn.

Mål: Å stimulere til større interesse for felles globale ( og lokale) utfordringer, øke kunnskapen om disse, og å foreslå konkrete handlingsalternativer. Tema: Felles globale utfordringer. Tekstene forteller blant annet om det biologiske mangfoldet i regnskogen, om hvordan folk som lever i regnskogen er med på å bevare . Området dekker hele millioner kvadratmeter. Den ligger i Sør- Amerika. Hvis det er slik at global oppvarming bare skyldes menneskelig aktivitet, hvordan skal man kunne begrense miljøutslipp når forbrukerantallet bare øker?

Det er derfor temaet om befolkningsvekst kan betraktes som en interessekonflikt. I denne modulen ser vi på ulike typer interessekonflikter. Vi fokuserer på konflikter innad i organisasjonen (personalkonflikter) og konflikter som oppstår på grunn av uenighet om ressurser (som for eksempel olje).

Jordkloden I denne delen lærer du om. Kan noen hjelpe meg med å finne informasjon til disse spørsmålene? ForbrukssamfunnetVurder ulike miljøaspekter ved forbruksvalg og energibruket ditt.

Jeg mener at vi her har identifisert en interessekonflikt rundt global oppvarming, som til nå har vært undervurdert, sier Aaheim. Oljeindustrien tjener på at vi ikke. For eksempel vil klimaendringer gi endringer i hva vi får av goder og tjenester fra naturen, som mat, tømmer, friluftsliv og estetikk. Endringer som dette er det . Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon.

Undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg.