Dyrevelferd parti

Det beste programmet på dyrevelferd ! Mange flere dyrevelferdstiltak enn de andre partiene , bl. Mangler et punkt om forbrukerinformasjon om . Interessen for dyrevelferd har bredt seg til store deler av befolkningen på få år. Nå begynner politiske partier å fø.

Dyrebeskyttelsen Norge har i løpet av Arendalsuka undersøkt hvilke av de store partiene som tenker mest på dyrevelferd. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide og Birgitte Fineid. Vi mener at tilsynsmyndighetene skal prioritere dyrevelferd høyere enn de gjør i dag. I tillegg vil vi prioritere forebyggende arbeid for å bedre dyrevelferden, herunder oppfølging av mennesker som har ansvar for . NOAH blir ofte spurt hvilket parti som er det mest dyrevennlige valget. I denne artikkelen har vi gjennomgått alle partiene og gitt karakterer fra til etter innhold i partiprogram og totalvurdering.

Selv om de lover å ligge i fremste rekke på dyrevelferd , finnes ingen konkrete tiltak for å oppnå dette. Hvordan vurdere partiene ?

Mange ulike temaer innenfor dyrevelferd , dyrs rettigheter og artsvern har blitt brennaktuelle siden sist valg. Dyrevelferd i fiskeoppdrett. Det er ikke mulig å oppnå tilfredsstillende velferd for fisk i merder. Oppdrettsnæringen må derfor legges totalt om, eller avvikles.

Så langt går ingen partier inn for dette. Men vi premierer konsesjonsbegrensninger, større plass i merdene og krav til mindre bruk av gift som ødelegger . Norge skal ligge i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd. MDG har det beste programmet for dyrevelferd , med tydelige standpunkt på både kjøttforbruk, dyreforsøk, pelsdyroppdrett og premiering av god dyrevelferd. Tett i tett følger det mer erfarne partiet Venstre, som tar grep angående industrielt husdyrhol og vil vektlegge dyrevelferd i landbruksstøtten, utrede . Dyr skal få ivaretatt sine naturlige behov og leve gode liv. En forutsetning for god dyrevelferd er kunnskap om dyras atfer fysiologiske behov, miljøkrav og helse.

På Stortinget har De Grønne tatt opp flere saker om dyrevelferd i forslag og spørsmål enn hvert av de andre partiene , med bare har en representant. Vi stemte blant annet mot fortsatt pelsdyroppdrett og gruppehold av mink, og for forslag om ny, egen sak om avvikling. I forbindelse med Jordbruksmeldingen . Per i dag har fem politiske partier vedtatt at de ønsker et forbud mot pelsdyroppdrett, og stadig flere politikere fra de andre partiene ytrer at de ønsker en avvikling av næringen.

FrP vil gjennomgå regelverk knyttet til dyrevelferd for pelsdyrnæringen spesielt og dyrehold generelt, for å sikre at dyr ivaretas på en god måte.

I den forbindelse er det mange dyrevenner som er usikker på hva de skal stemme ved lokalvalget. Vi ønsker derfor å stille alle de politiske partiene noen spørsmål om vår dyrevelferd. Svarene dere gir, vil bli publisert på vår facebook side, og på vår hjemmeside.

Det vi også bli orientert om hvilke partier som ikke svarer. Senterpartiet er eit parti av dyrevennar. Da står vi som parti overfor et valg. Skal vi ignorere forsvarlig dyrevelferd , eller skal vi innføre disse kravene? Velger vi det siste, seigpiner vi næringen i hjel.

Er det ikke da bedre å si at dyrevelferden er viktigst? Og at den skal gjelde på alle gårdsbruk. Deretter kan man gi omstillingsmidler til en bransje som . Partiets prinsipprogram stadfester at partiets formål er å hevde Danmarks selvstendighet, å sikre det danske folks frihet i eget lan samt å bevare og utbygge folkestyre og monarki. Dansk Folkeparti fremhever innvandringspolitikk , helse- og sosialpolitikk, dyrevelferd , justispolitikk, grensekontroll og forholdet til EU som . Vi er opptatt av dyrevelferd og miljø, og ønsker at dyrs rettigheter skal tas på alvor.

VI vil forby utleie av kommunale arealer til sirkus som benytter dyr i forestillingene sine. Vi vil avvikle pelsdyroppdretten. Vi støtter også Noahs forslag om at det bør opprettes et . Personer som har vist seg uskikket til å holde dyr, skal miste retten til dyrehold.

Fremskrittspartiet ønsker å etablere et dyrepoliti i hele Norge for å sikre dyrenes velfer og for å overta mattilsynets oppgaver knyttet til dyrehold.