Dyrevelferd mdg

Hvis dyrenes rettigheter skal respekteres, er det behov for en reform av mange typer dyrehold i Norge og en langt strengere håndheving av den norske dyrevelferdsloven. Enkelte former for dyrehol som pelsdyroppdrett,. Vi er det eneste partiet som får terningkast av Dyrevernalliansen.

Mangler et punkt om forbrukerinformasjon om dyrevelferd. Miljøpartiet de grønne : Mange flere dyrevelferdstiltak enn de andre partiene, bl. Dyrebeskyttelsen mener en gjeninnføring vil være et stort steg i feil retning for dyrevelferden i Norge.

Rasmus Hansson ( MDG ) vil gi norsk dyrevelferd et løft. Flere partier har imidlertid fattet interesse for dyrevelferd og nevner det lenger inn i strukturen på sine nettsider. MDG nevner ” dyrevelferd ” i artikler, ”dyrevern” i og ”dyrs rettigheter” i 7. Venstre nevner ordet ” dyrevelferd ” 2ganger, ” dyrevern” 4ganger og ”dyrs rettigheter” ganger. Sammen med Frp, MDG , og V går de også inn for fortsatt dyrepoliti. Vi er glad for at Høyre våkner opp, men de har fortsatt en vei å gå før de blir dyrenes valg.

MDG har det beste programmet for dyrevelferd , med tydelige standpunkt på både kjøttforbruk, dyreforsøk, pelsdyroppdrett og premiering av god . Realiteten er at mer økologisk jordbruk må drives side om side med en viss volumproduksjon fra konvensjonelt jordbruk, dersom det skal produseres nok verden generelt, og i Norge spesifikt.

I tillegg setter MDG et fullstendig ukritisk likhetstegn mellom økologisk landbruk og dyrevelferd. Pelsdyroppdrett vil bli forbudt i Norge, det er bare et spørsmål om tid. VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? Respekt for matfatet og dyrs egenverd” er en av MDGs hovedsatsningsområder i valgkampen. Hvordan jobbe med dette i valgkampen i Østfold?

Dyrevernorganisasjonene har vurdert partienes standpunkter på konkrete saker som pelsdyroppdrett, dyr i sirkus, sel- og hvalfangst, . Representantforslag om et løft for dyrevelferden i Norge. De Grønne best på dyrevelferd. Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken. Han viser til at Arbeiderpartiet tidligere har uttalt at de ønsker at Mattilsynet skal ha ansvaret for å prioritere dyrevelferd. I dag er det ingen av partiene på Stortinget som er imot å etablere dyrepoliti, men i tillegg til Fremskrittspartiet er det bare MDG og Venstre som har programfestet at de vil ha . Tillatelser til mer vekst bør bare skje dersom oppdrettsnæringa har etablert faglig akseptert kontroll på lus, rømming, forurensing og dyrevelferd , sier Hansson videre.

Han peker på at det er cirka tusen ganger mer oppdrettslaks enn villaks langs kysten. Bystyrerepresentant Sondre Båtstrand ( MDG ) mener Kattens Vern må få støtte fra det offentlige i sitt arbeid for hjemløse katter. Jeg tror ikke flertallet i bystyret skjønner hvor prekær situasjonen er for hjemløse dyr, og idealistene som sliter seg ut for å hjelpe dem. MDG vil umiddelbart forby oppdrett av pelsdyr. Oppdrettsindustrien står foran en nødvendig omstilling til miljøvennlig produksjon med god dyrevelferd.

Dette er viktig av hensyn til både dyrevelferd og til jaktens omdømme i befolkningen.

Vi ønsker ikke å tillate løs på drevet halsende hund under jakt på rovdyr.