Dyrevelferd i norge

Forskrifter om hold av husdyr ikke lever opp til intensjonene i den nye Lov om dyrevelferd. De aller fleste kyllinger, kalkuner, høner og griser lever i trengsel og stimulifattig miljø. Høye ytelseskrav fører til produksjonssykdommer.

Stortingsmelding om dyrevelferd avslører . Hvert tilfelle er imidlertid en gang for mye, og enkeltsaker kan være alvorlige. Ved små brudd på regelverket er det .

Vi fører tilsyn med alle typer dyrehol med både produksjonsdyr, fisk, sportsdyr og kjæledyr. Vi inspiserer dyrehold med stor risiko for regelbrudd oftere enn andre dyrehold. Mattilsynet velger ut hvem vi kontrollerer og hvor ofte. Vi får bekymringsmeldinger fra publikum. Erfaringer fra tidligere tilsyn kan også . Nortura gir råd til medlemmene våre – enten de driver med storfe, svin, fjørfe eller småfe – for å legge alt til rette for best mulig dyrevelferd.

Fagrådgiverne våre hjelper med alt fra innredningen i fjøset, luftfuktighet og ventilasjon, til kvaliteten på . Industrilandbruk er basert på intensiv og rasjonell produksjon, med høye krav til inntjening. I hele prosent av dyreholdene ble det funnet ulike brudd på regelverket.

Om dyrehold og dyrevelferd vedrørende kunnskapsutvikling for bedring av dyrevelferden, med forslag til prioritering av forskningsbehovene innen dyrevelferd. For å få et best mulig faglig . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Norske bønder setter dyrenes velferd høyt.

God dyrevelferd handler om god helse, holdninger og verdisyn. Et dyrehold med omsorg gir norske forbrukere gode og smakfulle råvarer av høy kvalitet. Dette vises ikke minst gjennom kroner i støtte til NOAHs pionerarbeid for dyrs rettigheter gjennom år. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Kongen kan gi forskrifter om sporbarhet for dyr eller produkter fra dyr ut fra hensynet til dyrevelferd.

Utenlandske inspektører kan delta i inspeksjoner mv. Hvorfor er vi opptatt av god dyrevelferd og god dyrehelse? I utgangspunktet er dette viktig for dyrene selv. Strenge krav til dyrevelferd. Personer som har vist seg uskikket til å holde dyr, skal miste retten til dyrehold.

Etikk betyr læren om hva som er rett og galt. Tap av beitedyr på utmark var den største utfordringen for dyrevelferd i fjor. Foto: Hilde Lysengen Havro. Komiteen viser også til at .

Norge skal ha et sterkt dyrevern.