Dyr i høyfjellet

TROMSØ (Aftenposten): Dyrelivet på Svalbard lider under skiftende klima. Dette er et forvarsel på hva som vil skje med flora og fauna i norske høyfjell og over hele nordområdene, sier biologiprofessor. De lave temperaturene fører til at vinteren i høyfjellet blir lengere enn i lavlandet, og dyr og planter får kortere tid til vekst og utvikling. Med redusert lufttrykk blir vanndamptrykket lavere, og luften i høyfjellet blir klarere.

Den inneholder også mindre støv enn i lavlandet. Disse forholdene gjør at innstrålingen av solenergi.

Alle ser at det er en ørn på bildet vi har funnet fram. Men ser du alle de andre dyrene ? Alle disse faktorene gjør at antallet av arter av både planter og dyr blir redusert i høyden. Soneinndeling av fjellet. I hver sone i høyfjellet vil du finne karakteristiske arter. Du legger sikkert merke til forskjellige bygningstrekk hos plantene og i måten plantene vokser på (i tuer, i matter).

Dyr og planter i høyfjellet er . Rabbene ( forhøyningene) er ofte de enseste stedene tilgjengelige vinterbeitene for villrein,. Du kan selvsagt søke videre på hver enkelt art, og se hva mer du finner av opplysninger.

Dessverre er det visst slik at en ikke uten videre finner ei liste over . I fjellet er det mindre dyr enn i skogen og langs kysten, dette på grunn av at det er mye hardere klima, mindre mat, og en lang kald vinter. Men flere dyr og fuglearter er tilpasset et liv i fjellet og spesielt på sommeren er det mye liv i fjellheimen, men om vinteren er det kun noen få dyr og fugler tilbake. Dyr , planter, insekter – kort sagt alle levende organismer som er del av økosystemet. Akkurat som skuespillere i en . I denne boka møter du dyr som lever i fjellbjørkeskogen og på høyfjellet. Mange av dyra i fjellet er så sky, eller så sjeldne, at du nok ikke får se dem i levende livet.

Men du vet at de finnes, og i denne boka kan du bli nærmere kjent med noen av dem. Når du drar på ekskursjon i fjellet , vil du få muligheten til å studere livet her og ikke minst hvordan planter og dyr er tilpasset miljøforholdene til fjells. Du vil snart oppdage at livet i fjellet er svært forskjellig fra livet i lavlandet eller langs kysten, og kanskje vil du se hvor sårbart livet i fjellet er for menneskelige . Dette er en samlebok av de tidligere bøkene Dyr i fjellet og Fjellet blomstrer.

Både fjellets flora og fauna er ikke alltid så enkel å få øye på. Dyra kan være sky eller så sjeldne at det er vanskelig å få sett dem i levende live. I boka beskrives dyr som lever i fjellbjørkeskogen og på høyfjellet. Noen dyr og fugler trives selv om vinden uler og snøen laver ned.

Når pelsen er god og fjærdrakten tett og varm som ei dyne, kan det være fint å bo på fjellet. I takt med en økende bevissthet rundt klimaendringer, ønsker biologer å studere hvordan disse endringene påvirker utbredelsen til planter og dyr. Flere biologer er spesielt opptatt av hva som skjer i sårbar fjellnatur.

Jon-Arvid Grytnes ved Universitetet i Bergen har ledet dette europeiske forskningsprosjektet.

Heipiplerke er den mest tallrike arter i fjellet. Det som karakteriserer fjellet som biotop for fugler er at variasjonen mellom sesongene er gedigen. Andre fjellfugler har det også bra i slike år, da de er mindre utsatt for predasjon (andre dyr spiser dem selv eller deres avkom) fra rovfugler og rovdyr (rever og røyskatt).

Vi besøker både Hardangervidda, Børgefjell og Finnmarksvidda i denne andre delen av storserien om norsk natur og dyreliv beregnet på det internasjonale marked. Naturfotografene Nævra og Beck Lande lar oss denne gangen møte bl. Lemen er en smågnager som først og fremst livnærer seg av gress, starr og mose.

Lemenets habitat er hovedsakelig fjellet. Mange av de større pattedyrene, som elg, hjort, brunbjørn, ulv, gaupe, mår og bever, har sin hovedutbredelse i barskog og blandingsskog, noe som er med på å underbygge den utbredte forestillingen om at ville dyr lever i skogen. Rein, lemen, jerv og røyskatt er dyr som har sin hovedutbredelse på fjellet , det vil si over . Når vi gikk turer oppover fjellet så vi hvordan vegetasjonen forandret seg ut i fra hvor høyt opp vi gikk! I lav- og mellomalpin sone lever dyr og organismer godt, økosystem og næringskjeder blir dannet og det finnes nok av mat, næring og vann! Med økende høyde over havet avtar temperaturen og samtidig . At vi har meteorologer som kan melde været vet vi alle, men visste du at dyr også kan si noe om morgendagens vær?

Neste gang du er ute er dette tegnene du må se etter! Sauene trekker ned fra fjellet. Om du ser en flokk med sauer eller kyr som trekker ned fra fjellet har de nok en god grunn for å gjøre det .