Dyr i havet liste

Havet , med alle de interessante og fantastiske dyr som lever i det, er et flott sted å besøke. Les denne listen av marine dyr – i alfabetisk rekkefølge – for å begynne å utforske hva som er i våre havområder. Fleste marine dyr i lista under er knyttet til bilder og mer informasjon som vil gi en grundig forståelse av hva som er, . Det finnes dyr overalt i havet , fra fjæra til de største dyp, fra tropehavenes varme til dyphavets og ishavenes iskalde vann.

Varme hav er rikest på arter, kalde farvann kan oppvise størst rikdom på individer, men mot dypet avtar rikdommen, og de største dypene er fattige på liv. Noen store dyregrupper finnes .

De har kroppen besatt av flimmerhår som fører dyret fremover i en glidende bevegelse. Flimmerormene finnes som regel blant råtnende plantemateriale eller på undersiden av flyteblader som f. De fleste artene er rovdyr som lever av de minste krepsdyrene eller små insektlarver. Det er også noen som spiser . Hydroider (Hydrozoa) kan ha to livsstadier, der dei er fastsitjande på botnen, algar eller andre dyr i det eine og frittflytande maneter i det andre.

Sjølv om manetstadiet er rekna som. Navnet til nettsnigelen skildrar arten godt, fordi ribber og lister går på kryss av kvarandre og lagar eit rutenett. Den fins nederst i fjøra og på . Listen over verdens farligste dyr drypper av blod og gift.

Men det er ikke alltid de største dyrene som er de farligste for oss mennesker. Hva er verdens farligste dyr – finnes det i sydhavet ? Tanngarden du ser til høyre står på listen , men helt nede på 9. Det farligste dyret i verden er langt, langt mindre… Her er listen – og vi starter fra . Læs denne liste over havdyr – i alfabetisk rækkefølge – at begynde at udforske, hvad. Rein, lemen, jerv og røyskatt er dyr som har sin hovedutbredelse på fjellet, det vil si over tregrensa, eller i vierbåndet opp mot tregrensa. Oteren er et kystdyr , som både trives i havet og langs strandkanten. Plansjer for oppheng på vegg av fisk, hai, hval, skalldyr og sjøfugl.

Kjent for å angripe mennesker uten å bli plaget, til og med ødelagt kjøretøy. Sank stemmer på facebook! Brazilian Wandering Spider (Edderkopp).

Den mest giftige edderkoppen i hele verden i følge Guinness Rekord Bok. Verdens naturfond sin liste over de ti mest truede dyrene i verden. Vegetasjonen på det Antarktiske kontinentet består i hovudsak av algar, lav og mose. Sjøfuglane i Antarktis er nært knytte til det marine miljø og hentar all si næring her. De tilbringer heile livet på havet , og er berre på land i hekketida.

I Antarktis er det særlig tre artsgruppe som dominerer blant sjøfuglane. Kjenner du til krepsdyr, bløtdyr og pigghuder i norske farvann?

Her kan du lese mer om dem. Har du tenkt over hvor mange rare dyr som finnes? Nei, det er ikke delfinen som topper listen.

Blekkspruten er mot alle odds ett av de smarteste dyrene i havet , med nok hjernekraft til å skru korken av en flaske. Til tross for grisete oppførsel regnes grisen for å være et svært intelligent dyr og i stand til å tilpasse seg en rekke forskjellige livsstiler. Lenge har man trodd at enkelte skilpaddearter kunne bli verdens eldste dyr , og da særlig landskilpadder. De eldste dyrene på jorda blir imidlertid kun som spedbarn å regne mot de eldste plantene.

Konstruksjonen av vindmøllen er laget av betong, men skal allikevel flyte på havet. Hundredvis af fugle, hvaler og og hajer er i fare efter olieudslip. Elevene skal kunne litt om systematisk inndeling av dyr og planter. Elevene lager en liste over navn på alger og smådyr som de kjenner til og forventer å finne i fjæra vi skal undersøke. Elevene svarer på enkle oppgaver om planter og dyr fra havet.

Kvalar, inkludert knølkvalen, har ei viktig rolle i det marine miljøet vårt, seier Eileen Sobeck i den amerikanske etaten for hav – og atmosfære (NOAA).