Duroc norge

Nortura, Norsvin, Fatland AS, Midt- Norge Slakteri AS og Furuseth AS er blitt enig om en felles satsing på duroc som farrase i Norge. Denne grisen har siden blitt svært populær som avlsgris over store deler av den industrialiserte verden, også i norsk slaktegrisproduksjon, men nesten bare råner benyttes. Fatlan Nortura, Norsvin, Midt- Norge Slakteri AS og Furuseth AS er blitt enige om en felles satsing på duroc som far-rase i Norge. Samarbeidet har vært diskutert i lang tid og avtalen har virkning fra 1. Rasen utnyttes i norsk .

Denne naturlige og målrettede avlen gir en ny gris som er langt bedre enn gjennomsnittet av foreldrene. Gjennom år med avlsarbeid har man valgt ut de foreldredyrene som gir de sunneste . De private slakteriene har til nå ikke hatt tilgang på en tredje svinerase. Satsingen på duroc gjøres i regi av Norsk Kjøtt, og gir dem et konkurransefortrinn. Men satsingen på duroc koster kjøttsamvirket rundt millioner i året. I avlsopplegget inngår besetninger med duroc i Norge.

I dag finnes durocbesetninger i landet.

Inger Kristin og Tor Suleng i Sør Fron er blant de ferske med denne rasen. Ut går det gamle norske landsvinet. Den nye krysningen gir en mer robust gris i alle ledd. Vi har rett og slett fått en . Scanpig as og Nortura har drøftet muligheten for at produsenter som leverer til slakterier tilknyttet KLF kunne få tilgang til svinerasen Duroc.

Det sætter os i stand til at levere, hvad du har brug for, uanset hvor du har brug for det. Duroc er tiltenkt som farrase i Norge. Nydelig saftig kjøtt som kommer fra frittgående gris i skogen.

Vi kaller de HappyPig fordi de er så lykkelige! Vi formidler slakting og pakking, vakumpakket og . Durocpopulationen i Norge omfattar 6suggor. Contact our companies-Jocke.

Etter en del utprøving på oppdrag fra næringen, blant annet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, falt valget på Duroc. I dag driver Norsvin avlsarbeidet for Landsvin og . Vibeke Rootwelt ved Norges veterinærhøgskole har observert purker fra rasen Landrace-Yorkshire under fødsel og registrerte størrelse på kullene, grisungenes vekt og overlevelse ved fødsel og avvenning etter fem uker. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer.

Similarly, the outcome of litter.