Drektighetstid nrf

NRF -kua kjennetegnes ved at den melker bra, produserer mye kjøtt, har god fruktbarhet, god helse og sterke bein. Selv om vi sier at NRF er en rase, er det ikke en rase i ordets egentlige forstand. Kua blir inseminert en tid ut i laktasjonen, slik at den blir drektig igjen og kalver på nytt ett år senere.

De aller fleste dyr har . Tidligere har fruktbarhetsindeksen på NRF inkludert opplysninger om ikke-omløp på kviger og kyr. Fruktbarhetsindeksen inneholder i tillegg opplysninger om kuas evne til å . Gjennomsnittlig drektighetstid for. Generelt har kyr lengre drektighetstid (2dager i snitt) enn kviger (27dager i snitt), men drektighetstiden kan variere fra. Det er en underart som har utviklet seg fra uroksen (Bos primigenius). Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut.

En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. Kuas drektighetstid er 2– 3døgn. Bos taurus, partåete hovdyr som tilhører oksefamilien.

Tyggingen skjer sidelengs, slik at plantekosten blir malt. Fortenner mangler i overkjeven. Evnen til å bli drektig ved inseminasjon” som har inngått i avlsmålet. Denne egenskapen registreres som ikke-omløp dager etter første inseminasjon (IO).

Et omløp defineres som en ny inseminasjon eller paring. I hovedsak har det vært. Drektighetstiden på kyr varierer litt fra rase til rase, men for NRF (den vanligste rasen for melkekyr i Norge) er drektighetstiden mnd og dager. Hovedsakelig full framfôring. Kan selges for videre framfôring, gode livdyrpriser.

Kvigekalven selges som framtidig mordyr til en ammekubesetning. Kviga insemineres og selges drektig. Førekomsten av vedvarande gule legemar var låg hos NRF -kyr. Vedvarande gule legemar oppsto oftare hos kyr som kom tidleg i gang med eggstokkaktiviteten . Drektighet på ei ammeku vil variere noe fra rase til rase, men normal drektighetslengde er mnd og dager.

Se antall dager forlenget drektighet for hver rase i tabellen under: Angus, 0. Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i norsk rødt fe ( nrf ). Genetic correlations between gestation length and calving traits in norwegian red ( nrf ). Stort sett mindre kalver enn Charolais (selv om du som endel av det genetiske materialet godt kan ende opp med å få lengre drektighetstid som igjen kan gi store kalver) og selvom de ikke oppnår samme tilveksten tar de . Satse på ammeku og oppforing av okser innlegg 24. Leie okse innlegg 18. Flere resultater fra gardsdrift. Storfe › Livdyrformidling Bufret Lignende Kategori.

Veiledende noteringspris. Se prisnotering foringskalv. Tillegg avlsverdi, pr poeng. Nærbø, Forus, nrf ungkviger født fra . Vil redusere kjøtunderskotet med gode kombikyr.

Det bør satsast meir på haldbare kyr, meiner Øyvind Steinnes. Haldbare kyr: Denne kua er ei krysning mellom Brown Swiss og NRF. Ho er drektig med sjette kalven.

Steinnes er nøgd og held fram det sterke midtbandet på juret som ei av føremonene . I Europa og USA er kombinasjonsrasene stort sett erstattet av de spesialiserte melke- eller kjøttrasene. Rasebegrepet bygger i stor utstrekning på farge, avtegn og behorning, men også økonomisk viktige . I tillegg kommer klassetillegg og forskjell i avregningspris. I kryssing med NRF : 9ingen kalvingsvansker. Eksempel på krysningsopplegg for kjøttproduksjon (lett).

Kommende mordyr eller moderate slaktedyr. Denne gromme NRF -kua som vi fant på Færøyene har hatt kalver og er nå drektig for 12.