Drektighets ku

Drektighet er et uttrykk som er synonymt med svangerskap hos pattedyr. Dyr som blir gravide kalles gjerne drektige. Dei manglar fortenner i overkjeven, og har fire magar. De fire magane blir kalla vom, nettmage, bladmage og løypemage.

Storfehannen blir kalla okse eller stut. Hoa blir kalla kvige frå 1-årsalder til fyrste kalving, og deretter ku. Avkommet deira blir kalla kalv fram til om lag års alder.

Svangerskap hos pattedyr, omfatter fosterutviklingen fra eggets befruktning til fødselen. Denne tidsperioden kalles drektighetstiden. Den kan variere betydelig etter dyrearten og er som regel kort hos små arter, lang hos store. Hos samme dyreart er den noenlunde konstant, men kan også variere en del etter . Ku er hunndyr som har hatt kalv.

Sinku er ku som har sluttet å produsere melk før neste fødsel. Et kjønnsmodent hanndyr kalles okse eller stut. Seminokser er avlsokser som brukes i kunstig inseminasjon etter et meget strengt utvalg. Undersøkelsen er enkel og sikker, og utføres av både veterinærer og seminteknikere om lag 5-uker etter inseminasjon. Ved å rektalisere (kjenne på livmora med armen inne i tarmen) kan en avgjøre om kua er drektig eller ikke om lag 5-6 . Eksempel på ulike laktasjonskurver.

Drektighetskontroll av storfe er en viktig tjeneste som Geno tilbyr. X-akse: Dager etter kalving. Y-akse: Kg produsert melk. Konflikt mellom god jurhelse og tidlig drektighet. Funnene viser altså at en bratt kurve er ugunstig for jurhelsa, men samtidig gunstig for tidlig drektighet etter kalving.

Bøndene ønsker ei ku som produserer mye melk, holder seg frisk . Elefanten er drektig i knapt to år. Ny forskning kan kanskje avsløre hva som gjør den tykkhudede kjempen i stand til å gjennomføre dette maratonsvangerskapet, som gir hjernen mer tid til å utvikle seg og hjelper kroppen til å . Prinsippene for fôrplanlegging og kunne sette opp fôrplaner. Fôring og stell gjennom en drektighets -laktasjonssyklus. Holdvurdering som redskap i fôrplanlegginga.

Mekaniseringen i mjølkeproduksjonen. Noen viktige forhold som påvirker økonomien i . Dette er finmekanikk, og jeg er imponert over at de kjenner noe som helst gjennom plasthanske, tarm og livmorvegg. La veterinæren sjekke drektighet når det er trygt. Bos taurus, partåete hovdyr som tilhører oksefamilien. Kuas drektighetstid er 2– 3døgn.

Tyggingen skjer sidelengs, slik at plantekosten blir malt. Fortenner mangler i overkjeven. Inseminering gir en mulighet til å velge riktig okse til riktig ku og man vil få avlsframgang i egen besetning.

Sumkurve — diagram for over- väkning av omløp og drektighet. Dobbeltinseminering (ominseminering innen. dager) regnes som én inseminering. Ei ku som er i midtsyklus vil ha et gult legeme på eggstokken og et høyt progesteron- nivå i mjølk og blod til tross for sliming. Brunst under drektighet. Ca prosent av kyrne viser tegn til brunst selv om de har tatt kalv.

Tegn som kan tolkes som brunst, kommer ofte på den tida du venter omløp. Veiledende noteringspris. Se prisnotering foringskalv. Tillegg avlsverdi, pr poeng. Den uhyre sjeldne trillingfødselen fant sted på Mikalsen samdrift DA i Langfjordbotn.

Da han kom i fjøset seks dager seinere hadde kua fått to nye kalver, skriver Finnmark Dagblad. Jeg synes hun var litt stor før hun skulle . Det gule legemet produserer progesteron, som er avgjørende for opprettholdelse av drektighet. Hvis kua ikke er drektig vil det produseres prostaglandiner i livmoren som . Ut fra disse tall kan en trygt si at NRF- kua er ei fruktbar ku. For å finne ut mer om noe av det som ligger bak tallene har vi gjort fire studier som vi i det følgende vil presentere resultatene fra.

Del Eggløsning og drektighet. Det er få rapporter om hvordan eggløsninger alternerer mellom eggstokkene. Alle vet at det er kalven som er babyen til kua. Men hvor lenge er den kalv? Og hva heter de etterpå?

En guttekalv blir kalt oksekalv eller stutekalv helt fra starten av, og vanlige navn på en jentekalv kan være: kossekalv, kukalv, kvigekalv eller kyrekalv. Se på forholdet mellom ant. Nedgang i kjøttproduksjon per melkeku.

Charolais: dager lengre drektighet. Limousin: dager lengre .