Dieselforbruk kalkulator

Denne kalkulatoren hjelper deg å beregne hvor mye din planlagte biltur vil koste. Prøv flere nyttige verktøy og kalkulatorer på Forbruker. Her har du en samlet oversikt over alle våre kalkulatorer.

Regn ut hva båten reelt koster deg. Les mer om kalkulatoren under. Båtkostnadskalkulator Markedsverdi båt ved kjøp Markedsverdi båt ved. Hjelp til utfylling (under kalkulator ). Beregn hvor stort utslippet av coblir fra bensin og diesel.

CO2-utlipp- kalkulator Kjøredistanse. Hvordan beregne dieselforbruk pr. Måle forbruk per nm bensin innlegg 3. Flere resultater fra baatplassen. Dieselaggregat og kilowatt pris?

Det bilene våre forbruker av diesel eller bensin er direkte forbundet med CO2- utslippet. Men vet du hvilke biler som i praksis forbruker minst drivstoff, og dermed slipper ut minst CO2? Elbilkalkulatoren til Skedsmo kommune.

Her kan du sammenligne bruk av elbil med bruk av bensin – eller dieselbil. Vi har lagt inn gjennomsnittstall, men disse kan du endre for å tilpasse til ditt forbruk. Kalkulatoren tom for strøm den og. Man må kjøpe bil etter behov. Ser du etter en ny bil vil det være naturlig å ta med drivstoff-forbruket blant kriteriene når man skal velge bil.

Det lønner seg selvsagt å lese tester av de nye bilene, men få av disse er så omfattende at man har kunnet måle reelt forbruk over tid. Da gjenstår det å forholde seg til de offisielle tallene, som alle . På bakgrunn av kalkulatoren over, som viser forbruk pr. Raymarine E1kartplotter, Snr. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovudansvaret for å dekkje behovet for statistikk om det norske samfunnet. Poenget var å se på dieselforbruket under eksakt like forhol inkl.

Bakgrunnen er de foreslåtte avgiftsendringene som skal. Finansdepartementet har laget en egen kalkulator som viser hvordan det vil slå ut. Neste standard ”Euro V” krever at NOx ut- slippet blir redusert til gram.

Disse utslippstandardene har ført til betydelige reduksjoner i utslipp fra veitrafikken. På den andre siden har det ikke vært noen reduksjon i dieselforbruket for lastebiler .