Dexter ku økonomi

Det er tre fargevarianter rasen. Svart er dominerende, men den finnes også i rød og blakk. I og med at dette er en fjellrase, er de svært . En gang i en fjern fortid ble ei ku ved kysten av Irland forelsket i en sjøløve.

Det ble det barn av – av typen Dexter.

Fattigmannskua ble den . Den er liten, en god fôrutnytter, har lang leveti er hardfør og kan gå ute hele året. En ideell rase for småbrukere? Dexter har kanskje levd litt i skyggen av de større kvegrasene, men flere har fått øynene opp for denne minste britiske rasen hvor ei ku veier ca. Rasen har sitt opphav sørvest i Irlan der den var ei såkalla fattigmannsku som skaffa mjølk og kjøt og blei brukt som arbeidsdyr.

Under den store utvandringa til Amerika, tok irske bønder Dexter -dyr med seg over havet – og dermed har rasen spreidd . Produksjonsinntekter pr stk. Derfor også minst kalvestørrelse.

Gir minst kalvingsvansker som farrase i krysning. Slaktevekt ku : 2kilo. Gode egenskaper som morrase. Lita ku som kalver lett med grei mjølkemegde og stort morsinstinkt. Stort morsinstinkt kan . Dexter er en irsk kurase, og den minste av de europeiske krøtterartene, omtrent halvparten i størrelse av eksempelvis tradisjonell herefordkveg.

Dexter ble betraktet som en sjelden kurase, men er i dag vurdert som ute av faresonen av organisasjonen Livestock Conservancy. Okobonde-mener-Nortura-lurer-forbrukerne-nar-de-sel. Enten er kuene grass-fe eller ikke, sier Trond Ivar Qvale, som i motsetning til Nortura leverer kjøtt fra kuer som kun har spist gress.

De første kuene som før sommeren vil havne i en Gilde-pakning merket kjøtt fra grasfora kyr er levert slakteriet. Men kjøttprodusent Trond Ivar Qvale bruker ord som . Sue og Anders Fretheim har nyleg overlete gardsdrifta til neste generasjon. Kategorier: Ung okse, kvige, kastrat og ung ku. Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. Dersom du opplever å få skittrekk er det fortsatt av stor økonomisk betydning for dekningsbidraget på det aktuelle dyret.

Highland Cattle, Dexter , Piemontese, Galloway og Salers, samt kyr med far som er reinrasa kjøtt-Simmental. Jordbruksavtalen gir de økonomiske rammene for tilskuddene, se kapittel 4.

Dexter er en liten rase med en gjennomsnittlig vekt for en ku på omkring 300kg, og en skulderhøyde på – 1cm. De passer ypperlig i vår driftsform, og ikke minst på beitene her i landskapsvernområdet. Vil du lese mer om Dexter kan du gjøre det her. Vi skal legge ut litt flere bilder i løpet av noen dager!

Rasane er ulike når det gjelder storleik, lynne, beiteutnytting, tilvekst, evne til feittavleiring, tidspunkt for slaktemodning og mjølkeproduksjon. Innan ammekuprodksjonen har det tradisjonelt vore stor fokus på rase, kanskje på kostnad av andre og økonomisk viktigare sider ved val av driftsopplegg. Dyr som sauer, geiter, limousinokse som man tippet vekta på, Dexter ku med kalver, høner, purke med grisunger, hestekjøring, kaninhopping, hester.

Trøtraktor bane for de aller minste, motosagshow, slått på gammelt vis, salgsutstilling av brukskunst, blomster, sild og gardsmat. Traktorutstilling, Økotun, og . Fjordfelaget ønsker å arbeide videre med å få kartlagt ku -linjer innad i rasen og ser på muligheten til å arbeide med dette framover. Laget for Østlandsk Rødkolle: Har. Vi ønsker å få til et samarbeid med Tyr angående promotering av de norske landrasene, på lik linje med Dexter , Highland cattle og Galloway. Dette er henholdsvis kjøttferaser som Belted Galloway, Dexter og Highland.

Det beste kjøttet befinner seg i din nærhet, men ikke kjøp av hvem som helst. Mini-ammekyr Driften omfatter korn, poteter, grasproduksjon, hester og noen ammekyr, for øvrig av den ganske ukjente irske mini- ku -rasen Dexter. Aksjeselskapets areal-portefølje, om en kan.

I produksjon av mandelpoteter ser de gode økonomiske muligheter.