Det teologiske menighetsfakultet kjente tidligere studenter

Webredaktør: Åse Fredrikke Ree Aadland. Ansvarlig redaktør: Vidar L. Finn ditt studieprogram. Motto, In Principio Erat Verbum (I begynnelsen var Ordet). Type, Vitenskapelig høyskole.

Rektor, Vidar Leif Haanes. Direktør, Beate Pettersen. Bufret 8) MF tilbyr kurs i luthersk, katolsk, pentekostal, metodistisk og salvasjonis-tisk teologi , og har studenter og lærere fra disse kirkesamfunn. MF er akkreditert på alle nivåer fra bachelor til PhD. MF er det største teologiske fakultetet i Norge med ca 9studenter og ansatte.

Menighetsfakultetet (MF) . De første studentene måtte avlegge eksamen ved Universitetet, men ved lov av 16. På MF har vi mange ansatte og enda flere studenter – og en del store spørsmål som lever i gangene. Saken startet tidligere i år da rektor ved Det teologiske menighetsfakultet (MF) oppdaget at noen hadde skrevet e-post i hans navn med beskjed om at flere karakterer skulle endres. En mannlig student hadde tatt seg inn på rektors kontor og foretatt manuelle endringer av karakterer. Studenter som tidligere har bestått eksamen i emnet og kandidater som ikke hadde gyldig fravær ved siste ordinære eksamen, har ikke adgang til ny eller utsatt eksamen.

TF driver forskning og undervisning innenfor teologi , kristendom, interreligiøse studier og diakonivitenskap. Forstanderskap, og seks interne medlemmer, valgt av og blant lærere (tre), administrativt ansatte (en) og studenter (to). Det er nå vedtatt nye vedtekter, og styret vil heretter ha fem eksterne medlemmer og seks interne (som tidligere ). Eksterne styremedlemmer nomineres av en valgkomité . Også her er der nå adgang for ikke-lutherske studenter. Disse tilbys menighetspraksis i sine respektive kirkesamfunn. Ved å ikke ta inngangspenger tror vi også at oppmøtet blir høyere.

Vi har alltid pågående prosjekter og det siste året har vi lagt stor vekt på synliggjøring, så SR og SR sitt arbeid blir kjent internt på skolen, noe SR tidligere år . Det kan medføre at enkelt funksjonalitet ikke vil fungere normalt. Advarsel: Javascript er skrudd av. Kunngjøring skjer i forbindelse med utlysning av studiet , og annonseres på høgskolens nettsider og i studieplanen. Fronter anbefaler å skru på . Fagdidaktiske studietilbud. Tromsø teologiske forum inviterer til livssynsåpen samtale mellom professor i teologi Sturla Stålsett ( Det teologiske menighetsfakultetet ) og Leif Bremer, tidligere studentprest ved UiT.

Samtalen vil dreie seg rundt samfunnsmessige og etiske spørsmål og utfordringer knyttet til det livssynsåpne samfunn. Bibelfag på MF har en strykprosent på omkring og varianten som ble skreddersydd for OIBC- studentene var til overmål enklere enn det faste studietilbudet MF har i teologi og ledelse. De tidligere OIBC- studentene som ikke sto, får en ny sjanse 7. Og åpningstalen ble holdt av ateist, humanist, Vårt land-spaltist, HEF-rådgiver og tidligere Humanist-redaktør Didrik Søderlind. En ung student rakk opp hånda spurte Hvordan kan jeg få en venn som er ateist?

Vedlegg Norske utdanningsinstitusjoner med studier godkjent etter lov om private høgskoler Diakonhjemmets høgskolesenter, Oslo Høgskolen for diakoni og. Bergen Diakonissehjemmets sykepleierhøgskole, Bergen Rogaland vemepleierhøgskole, Nærbø ~ Det teologiske menighetsfakultet , Oslo Misjonshøgskolen, .