Det europeiske råd

Møtet avholdes minst fire ganger i året, og ledes av en president, for tiden polske Donald Tusk. Han overtok presidentvervet fra Herman Van Rompuy 1. Rådet ledes av EUs President. EU består av en rekke institusjoner.

Institusjonenes rollefordeling har endret seg mange ganger.

Her kan du lese om maktfordelingen i EU! De møtes minst to ganger i året, vanligvis i juni og desember, i de såkalte EU-toppmøtene. Det europeiske råd kalles også EUs toppmøter.

Den reviderte energimerkeforordningen ble publisert i EU-tidende 28. Forodningen gjeninnfører skalaen A til G for energimerking av produkter, men. Estland tar over EUs formannskap.

Det myldrer av kolleger fra de medlemslandene pluss noen til som leverer sine saker til hjemmeredaksjonen, sitter og skravler — og kjeder seg. Når toppmøtet endelig er over, som regel .

Yves Logghe, AP, NTB scanpix. Det Europeiske råd (utformer overordnende strategier): 2. Under møtene diskuteres spørsmål som angår EUs utvikling, og det legges overordnede strategier for hvordan EU skal møte . EUs stats- og regjeringsledere for første gang siden Lisboatraktaten trådte i kraft, forsvarspolitikk generelt og Europeisk forsvarsindustri spesielt. Diskusjonen tok utgangspunkt i to bakgrunnspapirer fra h. EU etablert et nytt europeisk finanstilsynssystem med formål å styrke tilsynet med hele den europeiske finanssektoren og bedre forutsetningene for finansiell stabilitet.

Norge – på invitasjon fra statsminister Jens Stoltenberg. Van Rompuy på audiens hos Kong Harald på slottet, og senere møtte han statsministeren og representanter fra Utenriks- og forsvarskomiteen på . Donald Tusk og Mike Pence møtes for første gang for å diskutere hvordan man kan styrke samarbeidet. Møtet i Brussel er en del av Pences første utenlandsreise siden han tiltrådte i januar. Bla milions ord og uttrykk på alle språk.

Lite tyder på enighet om ambisiøse mål og tiltak, konkluderer den tyske regjeringens tankesmie i ny analyse. Her heter det at alle bestemmelser i utstasjoneringsdirektivet skal unntas fra . Det har ikke vært noen omfattende debatt i Norge om verken norsk sikkerhetspolitisk tilknytning eller til det norske engasjementet i internasjonale fredsoperasjoner versus deltakelse i EUs krisehåndteringsstyrke. Norske myndigheter ser ut til å ri to hester.

Dersom det skal gå bra, forutsetter det at hestene . Men det blir ikke bedre av at man trekker ut denne prosessen, sa Löfven på vei inn til møtet.

Han berømmet Tusk for å ha ledet EU på en god måte i en utfordrende tid. Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen hadde samme budskap. Op-Ed: Need debate on the Svalbard Treaty. Kronikk: Trenger debatt om Svalbard-traktaten. I brevet kritiserte parlamentarikerne EU for å ikke ønske å forhandle med Storbritannia før britene formelt sett varsler sin utmelding.

Foto: Den europeiske union. Det var altså lite som tydet på at partene har nærmet seg hverandre i da EUs . Jeg vet det ikke er det samme som Ministerrådet og Europarådet. Hundre prosent forvirret her, oppklaring takk. Suppetallerken Innlegg: 692. Revolusjon, fiskal union og energifokus på EU-toppmøte.

Både kommentarfeltet og tilbakeping er stengt.